Uwaga!

Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia obowiązkowej elektronicznej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, przekazujemy komunikat  zawierający podstawowe a zarazem kluczowe informacje dotyczące tego wdrożenia. Mamy nadzieję, iż treść komunikatu dotrze do jak najszerszego grona wykonawców, w szczególności tych zainteresowanych udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez PKP Intercity S.A.

 

Przetargi zestawione są w kolejności od ostatnio ogłoszonych

 

 

0