Tutaj będą zamieszczane ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

0