Akcjonariusz Liczba akcji/
udział procentowy
w kapitale zakładowym
Liczba akcji/
udział procentowy w głosach
na Walnym Zgromadzeniu
Polskie Koleje Państwowe S.A. 249 202 227
100%
249 202 227
100%
0