„PKP Intercity” Spółka Akcyjna

Siedziba/adres do korespondencji

Aleje Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
tel.: 22 47 45 500
fax.: 22 47 42 581

e-mail: sekretariat@intercity.pl

NIP 526 25 44 258
REGON 017258024
Kapitał zakładowy: 2 492 022 270 PLN
Kapitał wpłacony: 2 492 022 270 PLN
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydz. Gosp. KRS 0000296032

0