Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat honorowania biletów „PKP Intercity” S.A. w pociągach Spółki „Koleje Dolnośląskie” S.A.

Informujemy, że zmienione zostały trasy przejazdu dla pociągów IC 1628/6128 „Nałkowska” i IC 16170/61170 „Karkonosze” uruchamianych przez „PKP Intercity” S.A. (dalej PKP IC) i w terminie 30 sierpnia - 7 listopada 2020 roku obowiązuje honorowanie ważnych biletów wydanych na przejazd pociągami PKP IC w poniższych pociągach uruchamianych przez „Koleje Dolnośląskie” S.A. (dalej KD).

1) W związku ze zmianą trasy pociągu IC 1628/6128 „Nałkowska” honorowanie biletów PKP IC obowiązuje:

a) na odcinku Węgliniec - Zgorzelec - pociąg KD 69593 w terminie 30.08.-06.11.2020 r. w dniach (1)-(5) i (7),

b) na odcinku Zgorzelec - Węgliniec - pociąg KD 69508 w terminie 31.08.-07.11.2020 r. w dniach (1)- (6),

2) W związku ze zmianą trasy pociągu IC 16170/61170 „Karkonosze” honorowanie biletów PKP IC obowiązuje:

a) na odcinku Wrocław Główny - Węgliniec - pociąg KD 69151 w terminie 08.09.-15.09.2020 r.,

b) na odcinku Węgliniec - Wrocław Główny - pociąg KD 69130 w terminie 08.09.-15.09.2020 r.

W przypadku opóźnienia pociągu IC 16170, pociąg KD 69151 nie będzie oczekiwał na skomunikowanie, a podróżni mogą odbyć podróż innymi pociągami KD:

a) na odcinku Wrocław Główny - Legnica - pociąg KD 69555, KD 69557 lub KD 69559,

b) na odcinku Wrocław Główny - Węgliniec - pociąg KD 69561.

Podróżny, który w kanale zdalnym nabył bilet jednorazowy na przejazd:

1) w pociągu IC 16170/61170 „Karkonosze” w relacji:

a) do stacji Wrocław Główny, ale z zamiarem przejazdu do stacji położonej na odcinku Wrocław Główny - Węgliniec - chcąc skorzystać z przejazdu do tej stacji ww. poc. KD, musi zgłosić się do konduktora w pociągu PKP IC, którym zmierza do stacji Wrocław Gł. najpóźniej przed tą stacją i dokonać dopłaty za przejazd od stacji Wrocław Gł. do nowej stacji przeznaczenia z zastosowaniem opłat przewidzianych dla kategorii poc. pospiesznego; konduktor nie pobiera opłaty za wydanie biletu w pociągu,

b) ze stacji Wrocław Główny, ale zamierza rozpocząć przejazd od stacji położonej na odcinku Węgliniec - Wrocław Główny - powinien na przejazd od danej stacji do stacji Wrocław Główny - nabyć bilet na faktyczny przejazd pociągiem KD (w kasie biletowej lub u konduktora w pociągu KD).

2) w pociągu IC nr 1628/6128 „Nałkowska” w relacji:

a) do stacji Węgliniec, ale z zamiarem przejazdu do stacji położonej na odcinku Węgliniec - Zgorzelec - chcąc skorzystać z przejazdu do tej stacji ww. poc. KD, musi zgłosić się do konduktora w pociągu PKP IC, którym zmierza do stacji Węgliniec najpóźniej przed tą stacją
i dokonać dopłaty za przejazd od stacji Węgliniec do nowej stacji przeznaczenia z zastosowaniem opłat przewidzianych dla kategorii poc. pospiesznego; konduktor nie pobiera opłaty za wydanie biletu w pociągu,

b) ze stacji Węgliniec, ale zamierza rozpocząć przejazd od stacji położonej na odcinku Zgorzelec - Węgliniec - powinien na przejazd od danej stacji do stacji Węgliniec - nabyć bilet na faktyczny przejazd pociągiem KD (w kasie biletowej lub u konduktora w pociągu KD).

Jednocześnie informujemy, że:

  • powyższe zasady odprawy mają zastosowanie wyłącznie w przypadku korzystania przez podróżnego na części drogi z przejazdu na odcinku Wrocław Główny- Węgliniec lub Węgliniec - Zgorzelec pociągami KD, wskazanymi na wstępie,
  • przy odprawie osób zamierzających skorzystać na części drogi z przejazdu na odcinku Wrocław Główny - Węgliniec lub Węgliniec - Zgorzelec innymi pociągami KD niż wskazane wyżej, niniejsze zasady nie mają zastosowania. Wówczas KD dokonuje odprawy osób zgodnie z rozkładem jazdy i na zasadach obowiązujących u tego przewoźnika.
0