Uwaga!
Prosimy o zapisanie załączonego pliku pdf z biletem w urządzeniu lub wydrukowanie zakupionego biletu w celu okazania do kontroli w pociągu.
W przypadku biletów na połączenia w komunikacji krajowej na przejazd w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia oraz w komunikacji międzynarodowej prosimy o wydrukowanie otrzymanego biletu i okazanie wersji papierowej podczas kontroli w pociągu.

1. Chcę kupić bilet PKP Intercity przez Internet. Czy muszę się rejestrować?

Nie ma takiego obowiązku. Można zakupić bilet z konta „Gość”. W Tym celu podczas zakupu biletu należy wybrać opcję „Kupuję bilet bez rejestracji”. W kolejnym kroku system poprosi o podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację. Proces zostaje zakończony wysłaniem potwierdzenia z numerem zakupionego biletu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Po zakupie biletu można dokonywać operacji na bilecie (jednokrotna zmiana danych, zwrot), logując się poprzez panel Użytkownika, podając numer zakupionego biletu oraz adres e-mail.

Uwaga!
Prosimy o zapisanie załączonego pliku pdf z biletem w urządzeniu lub wydrukowanie zakupionego biletu w celu okazania do kontroli w pociągu.
W przypadku biletów na połączenia międzynarodowe prosimy o wydrukowanie otrzymanego biletu i okazanie wersji papierowej podczas kontroli w pociągu.

2. Chcę kupić bilet przez aplikację mobilną? Jak to zrobić?

W tym celu należy wyszukać w odpowiednim sklepie dla systemu operacyjnego naszą aplikacje IC Mobile Navigator (aplikacja dostępna jest dla Android oraz iOS) i pobrać na urządzenie mobilne. Zakup biletu jest możliwy po rejestracji w systemie płatniczym SkyCash przez przypięcie do konta w SkyCash karty kredytowej lub poprzez funkcję e-wallet. Przez aplikację można nabyć bilety nawet na 5 minut przed odjazdem na połączenia bezpośrednie PKP Intercity, na wszystkie kategorie pociągów oraz dla większości ulg ustawowych i handlowych.

3. Mam kolorową kartę i chcę jechać pociągiem EIP

W przypadku zamiaru przejazdu pociągiem EIP - konieczne jest pobranie przed podróżą, nieodpłatnej rezerwacji miejsca w pociągu EIP.

W przypadku pobierania rezerwacji przez stronę intercity.pl należy wyszukać interesujące nas połączenie bezpośrednie, realizowane pociągiem EIP, określić parametry biletu po czym zaznaczyć pole „Posiadam Kolorową Kartę Intercity” oraz podać kod karty. Dalej postępować tak jak przy zakupie zwykłego biletu.

Uwaga:
Możliwość pobrania nieodpłatnej rezerwacji, dostępna jest jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników naszego systemu.

4. Jak mogę zakupić bilet z ulga 100% tj. dla dziecka do lat 4?

Bilet z ulgą 100% dla dziecka do lat 4 można zakupić w jednej transakcji wraz z innym biletem na jednorazowy przejazd (normalnym lub ulgowym, z wyłączeniem ulgi 95%) dla osoby towarzyszącej. W przypadku, gdy osoba towarzysząca ma już zakupiony bilet w systemie e-IC i chce dokupić bilet dla dziecka do lat 4, wówczas przy zakupie biletu z ulgą 100% należy podać numer posiadanego biletu internetowego. System przydzieli miejsce możliwie najbliżej miejsca wskazanego na pierwszym bilecie. Jeśli będzie to niemożliwe z uwagi na brak wolnych miejsc w pobliżu, system poinformuje o tym stosownym komunikatem i nie wyda biletu z ulgą 100%. W takim przypadku bilet z ulgą 100% bez wskazania miejsca na życzenie Podróżnego można uzyskać w kasie biletowej albo należy dokonać zwrotu posiadanego biletu w e-IC i nabyć nowy z uwzględnieniem ulgi 100% (np. w e-IC, kasie).

5. Mam ukończone 60 lat i chcę jechać pociągiem.

Osoby, które ukończyły 60 lat są uprawnione do ulgi 30% przy przejazdach w klasie 1 i 2 pociągami TLK, IC, EIC, EIP. W celu skorzystania z oferty w trakcie zakupu biletu należy w pierwszej kolejności wybrać ilość osób według oferty ulgowej następnie z rozwijanej listy wybrać ulgę „30% Bilet dla Seniora”. W dalszych krokach należy postępować analogicznie do zakupu biletu z taryfą normalną.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowych przejazdów jest dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość i potwierdzający wiek podróżnego, który należy okazać w pociągu.

Informujemy że system sprzedaży internetowej PKP Intercity może na dany przejazd przydzielić ofertę korzystniejszą niż oferta ″Bilet dla Seniora″.

6. Potwierdzenie zakupu biletu

W momencie zakończenia transakcji zakupu biletu system wygeneruje na podany adres e-mail przy rejestracji lub zakupie z „Konta Gość” stosowny komunikat wraz z załączonym biletem w formacie PDF .

7. Mam bilet sieciowy UUT i chcę jechać pociągiem EIP

W przypadku zamiaru przejazdu pociągiem EIP - konieczne jest nabycie przed podróżą odpłatnego biletu dodatkowego (cena: w klasie 2 - 5 zł, w klasie 1 - 10 zł).

W celu dokonania rezerwacji należy zarejestrować się w systemie e-IC, wybrać interesujące nas połączenie bezpośrednie pociągiem kategorii EIP, po czym w polu rodzaj ulgi, wybrać z rozwijanej listy „Bilet sieciowy”.

W kolejnym kroku konieczne jest podanie kodu pracodawcy, serii i numeru legitymacji oraz numeru biletu do którego dokupowana jest miejscówka. Dalsza część procesu zakupowego przebiega podobnie do zakupu biletu.

Odpłatny bilet dodatkowy dostępny jest jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników.

8. Po opłaceniu biletu nie udało mi się go wydrukować, jak go uzyskać?

Każdorazowo wysyłane jest potwierdzenie dokonania transakcji wraz załączonym biletem w formacie PDF na adres e-mail podany podczas rejestracji lub zakupie z „Konta Gość”. Można też ponownie zalogować się do systemu i przejść do zakładki Moje bilety', następnie w zakładce 'Opłacone' odszukać odpowiedni bilet i ponownie go wydrukować. Bilet w komunikacji krajowej można także zapisać na urządzeniu mobilnym i okazać go konduktorowi podczas kontroli.

Uwaga!
Prosimy o zapisanie załączonego pliku pdf z biletem w urządzeniu lub wydrukowanie zakupionego biletu w celu okazania do kontroli w pociągu.
W przypadku biletów na przejazd w komunikacji krajowej w wagonie sypialnym lub do leżenia oraz na połączenia międzynarodowe (z wyłączeniem biletów w komunikacji między Polska a Niemcami/Austrią w wagonach z miejscami do siedzenia) wydrukowanie otrzymanego biletu i okazanie wersji papierowej podczas kontroli w pociągu jest obowiązkowe.

9. Co zrobić, aby otrzymać zwrot należności za zakupiony bilet?

W zakładce „Opłacone” należy odszukać właściwy bilet, następnie wybrać polecenie „Rezygnuj” potwierdzając komunikaty systemowe. Użytkownik zostanie przeprowadzony przez cały proces, zarówno zwrotu biletu, jak i zwrotu należności za bilet. W przypadku płatności kartą za bilet oraz woli zwrotu biletu tego samego dnia, zwrot należności środków będzie niemożliwy z uwagi na konieczność zaksięgowania środków na koncie Przewoźnika. Użytkownik będzie mógł dokończyć proces zwrotu należności kolejnego dnia – w tym celu należy odszukać właściwy bilet oraz wybrać przycisk „Zwrot” akceptując w kolejnych krokach komunikaty systemowe. Dodatkowo trzy dni po zwrocie biletu, lecz bez dokonania zwrotu należności, na adres e-mail użytkownika zostanie wysłana wiadomość z przypomnieniem o możliwości dokonania zwrotu należności za bilet. Rezygnacja z przejazdu możliwa jest do 5 minut przed wskazaną godziną odjazdu pociągu i jest nieodwracalna. Jeśli Użytkownik nie wyraził zgody na otrzymywanie faktur elektronicznie, a także w przypadku, gdy w okresie między dokonaniem zapłaty, a rezygnacją z podróży dokonano zmiany numeru konta bankowego, należy wystąpić do PKP Intercity z wnioskiem o zwrot należności.

10. Karta Dużej Rodziny

Z oferty może skorzystać rodzic lub małżonek rodzica, posiadający Kartę Dużej Rodziny. W tym celu należy wybrać ilość osób według oferty ulgowej oraz z rozwijanej listy ulgę ustawową „37% Rodzic/Małżonek rodzica – Karta Dużej Rodziny”. Dodatkowo można skorzystać z oferty Duża Rodzina (30%).

11. Oferta Duża Rodzina

Oferta ważna pod warunkiem, że przejazd będą odbywały wspólnie co najmniej dwie osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny. W celu skorzystania z oferty, podczas wyboru parametrów bilet, należy zaznaczyć okno przy ikonie „Duża Rodzina.”

W ramach oferty można skorzystać dodatkowo z przysługujących ulg ustawowych. W tym celu należy z poniższych rozwijanych list „Rodzaj ulgi” wybrać odpowiednią ulgę. Istnieje możliwość zakupu biletu dla osób, którym przysługują trzy różne ulgi ustawowe.

12. Czy można kupić bilet w komunikacji międzynarodowej?

W internetowym systemie e-IC możliwy jest zakup biletów w komunikacji międzynarodowej na pociągi w relacjach odpowiednio: Warszawa/Gdynia - Berlin - Warszawa/Gdynia oraz Warszawa - Wiedeń - Warszawa (Chopin). Bilet można nabyć na przejazd w obu kierunkach „Tam” oraz „Tam i Powrót”.

13. Czy jeżeli kupuję bilet dla kliku osób, należy podać dane pozostałych osób?

Na bilecie jako Podróżnego należy wskazać tylko jedną osobę, nawet w sytuacji, gdy bilet został zakupiony na przejazd kilku osób. Ważne aby wskazana osoba uczestniczyła w podróży.

14. Czy poprzez e-IC mogę kupić bilet na połączenie z przesiadką?

W systemie internetowej sprzedaży od 20 listopada 2017 roku można kupić bilet na połączenie z jedną przesiadką.

15. Jakich dokumentów potrzebuję w podróży?

W pociągu należy mieć ze sobą:

 • ważny bilet internetowy w formie papierowej, czytelnie wydrukowany w formacie A4 albo zapisany na przenośnym urządzeniu elektronicznym, wyposażonym w ekran pozwalający na wyświetlanie obrazów o rozmiarze co najmniej 25 mm x 25 mm
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość podróżnego (akceptowane rodzaje dokumentów wymienione są w Regulaminie e-IC) lub - w przypadku przejazdu na odcinku krajowym - mTożsamość
 • w razie korzystania z przejazdu ulgowego - ważny dokument poświadczający uprawnienie do ulgi.

Uwaga: w przypadku biletów na przejazd w wagonie sypialnym lub z miejscami do leżenia a także w przypadku biletów na połączenia międzynarodowe (z wyłączeniem biletów na miejsca do siedzenia w relacjach Polska – Niemcy/Austria – Polska) bilet należy obowiązkowo wydrukować i okazywać do kontroli w postaci papierowej.

16. Co zrobić jeśli osoba, której imię i nazwisko zostało wpisane na bilecie rezygnuje z podróży lub trzeba zmienić dane Podróżnego?

Wskazane na bilecie imię i nazwisko Podróżnego można zmienić po zalogowaniu się do systemu. W zakładce 'Moje bilety'/'Opłacone' należy odszukać właściwy bilet i wybrać polecenie 'Zmień dane'. Po wypełnieniu odpowiedniego pola i zatwierdzeniu zmiany, bilet należy ponownie wydrukować lub (jeśli jest to bilet w komunikacji krajowej) zapisać na urządzeniu elektronicznym. Zmiany danych Podróżnego można dokonać jednokrotnie, najpóźniej na 5 minut przed odjazdem pociągu ze stacji wskazanej na bilecie.

17. Czy można wymienić bilet internetowy i jak należy tego dokonać?

Wymiany zakupionego biletu internetowego można dokonać po zalogowaniu się do systemu, w zakładce 'Moje bilety'/'Opłacone'. Po odszukaniu biletu, którego Użytkownik chce wymienić, należy skorzystać z przycisku 'Wymiana'. Na proces wymiany składa się zakup biletu nowego oraz automatyczna rezygnacja z biletu wymienianego. Po dokonaniu wymiany nastąpi zwrot środków za bilet wymieniany na rachunek, z którego była robiona płatność. Należy pamiętać, że w przypadku opłacenia biletu kartą poprzez eService i dokonaniu wymiany tego samego dnia, zwrot środków za bilet możliwy będzie najwcześniej w dniu następnym ze względu na konieczność zaksięgowania środków i musi zostać wykonany przez Użytkownika. Proces wymiany powinien zostać zakończony na 5 min przed odjazdem pociągu. Po zakończonym procesie wymiany, wymieniony bilet jest nieaktywny a nowo zakupiony również podlega wymianie jeśli zajdzie taka potrzeba.

Pamiętaj, że nowy bilet nie może różnić się od wymienianego w zakresie liczby podróżnych oraz imienia i nazwiska podróżnego, natomiast relacja musi rozpoczynać się od tej samej stacji odjazdu i może być taka sama albo dłuższa od wcześniej wybranej, przy czym stacja przyjazdu musi znajdować się na tej samej drodze przewozu lub na jej przedłużeniu.

18. Czy mogę w ramach jednej transakcji kupić bilet z np. dwoma różnymi ulgami?

Tak, obecnie w ramach jednej transakcji istnieje możliwość zakupu biletu nawet z trzema różnymi ulgami. Pod rozwijaną listą z liczbą osób wg oferty normalnej występują trzy pola z rodzajem ulg. W pierwszym polu dokonuje się wyboru liczby osób, którym przysługuje dana ulga, zaś w drugim znajdziemy listę ulg dostępnych w systemie e-IC (liczba ulg może ulec zmianie w zależności od wyboru kategorii pociągu lub w przypadku wyboru ofert: Duża Rodzina oraz Bilet Rodzinny). Podczas zakupu biletu z wieloma ulgami, należy pamiętać, aby wypełniać pola z ulgami według kolejności od góry. W przypadku wątpliwości na temat prawa do ulgi radzimy skorzystać z przycisku „Tabela zniżek” w pobliżu pól z wyborem ulg.

19. Czy bilet internetowy jest fakturą?

W przeciwieństwie do biletu zakupionego w kasie, bilet internetowy nie jest fakturą VAT.

20. Czy obcokrajowiec może zarejestrować się w systemie e-IC?

Tak.

21. Dlaczego, pomimo dokonania przelewu, rezerwacja została anulowana?

Jeżeli komunikacja między bankiem Klienta a agentem rozliczeniowym przekracza regulaminowy czas przesłania potwierdzenia dokonania płatności, następuje anulowanie transakcji. Są to sytuacje sporadyczne. W takich przypadkach kwota, jaką zapłacił Klient jest zwracana na jego konto.

22. Jak mogę usunąć konto?

W celu likwidacji konta, z adresu e-mail podanego w trakcie rejestracji w systemie e-IC, należy wysłać wniosek na adres e-ic@intercity.pl. Wniosek musi zawierać imię, nazwisko i login właściciela konta. Konto jest likwidowane:

 • niezwłocznie, gdy nie przeprowadzono żadnej transakcji zakupu,
 • po upływie 15 miesięcy od daty ostatniego przejazdu, w przypadku gdy z konta były kupowane bilety (była zawarta umowy przewozu).
Do czasu likwidacji konta, pozostaje ono zablokowane tzn. nie można za jego pośrednictwem dokonać żadnej transakcji zakupu.

23. Czy emeryci posiadający 'Zaświadczenie' uprawniające do nabycia w ciągu roku kalendarzowego biletów na 2 przejazdy mogą zakupić bilet ulgowy przez Internet?

Tak, zakup takiego biletu ulgowego przez Internet jest możliwy. Należy jednak pamiętać, że przy zakupie biletu przez Internet nie ma możliwości zamieszczania na zaświadczeniu odpowiedniej adnotacji. W związku z powyższym podróżny zobowiązany jest przed lub niezwłocznie po wejściu do pociągu kategorii TLK lub IC zgłosić się do konduktora w celu uzyskania odpowiedniego wpisu w zaświadczeniu. Brak zgłoszenia grozi uiszczeniem opłaty dodatkowej. W pociągu kategorii EIC lub EIP podróżny nie musi zgłaszać braku wpisu w zaświadczeniu konduktorowi. Konduktor dokonuje wpisu w trakcie kontroli dokumentów przewozu.

24. Do kiedy mogę wydrukować lub zapisać zakupiony bilet?

Opcje „Drukuj” oraz „Pobierz” bilet z konta w systemie e-IC są aktywne do czasu odjazdu pociągu ze stacji wsiadania Podróżnego, po tym czasie przyciski znikają. Użytkownik może w każdym momencie (nawet po odjeździe pociągu ze stacji wsiadania) pobrać bilet do pliku PDF oraz wydrukować, klikając w numer biletu w widoku biletów opłaconych.

25. W jakim terminie można zakupić w przedsprzedaży bilet internetowy na przejazd w komunikacji krajowej?

Bilet można zakupić najwcześniej na 30 dni a najpóźniej na 5 minut przed wskazaną na bilecie godziną odjazdu pociągu ze stacji wyjazdu Podróżnego, w przypadku biletów:
 • ze wskazaniem miejsca do siedzenia na przejazd maksymalnie 6 osób,
 • bez gwarancji miejsca do siedzenia na przejazd maksymalnie 2 osób,
 • z rezerwacją miejsca w Strefie Wygody na przejazd maksymalnie 4 osób,
 • z rezerwacją miejsca sypialnego na przejazd maksymalnie 3 osób,
 • z rezerwacją miejsca do leżenia na przejazd maksymalnie 3, 4 lub 6 osób,
 • dopłaty EIP dla jednej osoby.

26. W jakim terminie można zakupić w przedsprzedaży bilet internetowy na przejazd w komunikacji międzynarodowej?

Bilet wg opłat IRT (taryfa normalna lub ulgowa) na przejazd maksymalnie 5 osób oraz wg oferty specjalnej – na przejazd maksymalnie 3 osób, można zakupić najwcześniej na 60 dni, a najpóźniej odpowiednio:

 • na 15 minut - przed godziną odjazdu wybranego pociągu ze stacji wyjazdu Podróżnego – w przypadku biletu z opłatą IRT (taryfa normalna lub ulgowa),
 • na 3 dni przed planowanym dniem wyjazdu – w przypadku biletu wydanego wg oferty specjalnej.

27. Ile mam czasu na złożenie wniosku o zwrot należności za niewykorzystane bilety internetowe i ile trzeba czekać na zwrot?

Wniosek, dotyczący zwrotu należności za niewykorzystane bilety internetowe, należy złożyć nie później, niż przed upływem jednego roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany - od dnia, kiedy miał być wykonany.

Podstawą do zwrotu należności za częściowo lub całkowicie niewykorzystane bilety internetowe jest dokonanie rezygnacji w systemie e-IC lub poświadczenie o rezygnacji z podróży.

Zwrot należności za częściowo lub całkowicie niewykorzystane bilety internetowe dokonywany jest niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od daty przyjęcia wniosku lub daty jego wpływu.

Szczegóły i czasy zwrotów dostępne są w regulaminach.

Wnioski dotyczące całkowicie lub częściowo niewykorzystanych biletów wraz z poświadczeniem o rezygnacji z przejazdu można składać: osobiście, w formie pisemnej, w każdym punkcie odprawy PKP Intercity; listownie - na adres PKP Intercity S.A, Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa; drogą elektroniczną korzystając z formularza reklamacyjnego (z rozwijanej listy należy wybrać „zwrot niewykorzystanego biletu”).

28. Czy można zwrócić bilet internetowy w kasie biletowej?

Tak. Na chwilę obecną, całkowicie niewykorzystany bilet internetowy można zwrócić w Centrum Obsługi Klienta oraz w 56 wytypowanych kasach, których listę znajdą Państwo tutaj. We wskazanych punktach można dokonać zwrotu biletu jeśli do odjazdu pociągu zostało nie mniej niż 5 minut. Środki zwracane są automatycznie na rachunek, z którego dokonano płatności. Jeśli Podróżny nie dokonuje jednocześnie zakupu nowego biletu spełniającego warunki wymiany, od zwracanych należności pobierane jest odstępne. W przypadku dokonania wymiany środki zwracane są w pełnej wysokości.

29. Do kiedy można zrezygnować za pośrednictwem systemu e-IC z biletu w komunikacji krajowej, w jakiej wysokości otrzymam zwrot za niewykorzystany bilet przedsprzedaży?

Po skorzystaniu z opcji 'Zwrot', za bilet internetowy odpowiednio ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia, na miejsce sypialne, do leżenia lub w Strefie Wygody zwrócony:

 1. do 5 minut przed odjazdem pociągu ze stacji wsiadania wskazanej na bilecie – system zwraca:
  • 85% kwoty za bilet ważny na przejazd pociągiem EIP, EIC, IC, TLK,
  • 85% zapłaconych należności za miejsce sypialne, do leżenia lub w Strefie Wygody,
 2. poniżej 5 minut przed odjazdem pociągu ze stacji wsiadania wskazanej na bilecie internetowym – nie ma możliwości dokonania autozwrotu w systemie.

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu, zwrot za niewykorzystany bilet:
- ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia - odpowiednio poświadczony,
- ze wskazaniem miejsca sypialnego, do leżenia lub w Strefie Wygody - poświadczony przed godziną odjazdu na nim wskazaną,
dokonywany jest na wniosek Podróżnego, na zasadach określonych w Rozdziale IV § 1a Regulaminu e-IC.

Nie podlegają zwrotowi opłaty za miejsca sypialne, do leżenia lub w Strefie Wygody, jeśli bilet ze wskazaniem takiego miejsca został poświadczony po godzinie odjazdu wskazanej na bilecie. Od zwracanych należności potrącane jest odstępne.

30.Jak zrezygnować z biletu w systemie e-IC?

W razie całkowitego odstąpienia od umowy przewozu (rezygnacji z podróży), zwrotu biletu można dokonać po uprzednim zalogowaniu się do systemu e-IC „Moje konto” (bilet.intercity.pl/logowanie.jsp). W przypadku Użytkownika niezarejestrowanego, dostęp do biletu możliwy jest po zalogowaniu w systemie e-IC za pomocą zakładki "Obsługa użytkowników niezarejestrowanych" (bilet.intercity.pl/konto_gosc_logowanie.jsp).

Celem wykonania rezygnacji należy w zakładce "Moje bilety", a następnie "Opłacone" - odszukać bilet, z którego Płatnik chce zrezygnować i zwolnić miejsce, korzystając z przycisku "Rezygnuj", potwierdzając komunikaty systemowe.

W Serwisie e-IC można dokonać zwrotu za bilet internetowy w komunikacji krajowej:

1. Zwrot należności za całkowicie niewykorzystane bilety internetowe można uzyskać w terminach:

a) na jednorazowy przejazd w wagonie z miejscami do siedzenia – nie później niż na 5 minut przed planowym odjazdem pociągu ze stacji wyjazdu wskazanej na bilecie;

b) na przejazd w wagonie z miejscami do leżenia/sypialnymi – nie później niż na 5 minut przed planowanym odjazdem pociągu ze stacji wskazanej na bilecie (dotyczy zwrotu opłaty za miejsce do leżenia/sypialne, natomiast zwrot opłaty za sam przejazd jest możliwy nie później niż na 5 minut przed planowym odjazdem pociągu ze stacji wyjazdu wskazanej na bilecie);

c) na przejazd w Strefie Wygody – nie później niż na 5 minut przed planowanym odjazdem pociągu ze stacji wskazanej na bilecie (dotyczy zwrotu opłaty za miejsce w Strefie Wygody, natomiast zwrot opłaty za sam przejazd jest możliwy nie później niż na 5 minut przed planowym odjazdem pociągu ze stacji wyjazdu wskazanej na bilecie);

d) odcinkowego imiennego – najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie terminu ważności danego biletu;

w przypadku biletu:

- tygodniowego – nie później niż pierwszego dnia ważności;

- miesięcznego – nie później niż dziesiątego dnia ważności;

- kwartalnego – nie później niż trzydziestego dnia terminu ważności.

e) wg oferty Bilet weekendowy MAX, Bilet weekendowy – nie później niż w ciągu 2 godzin od godziny rozpoczęcia terminu ważności danego biletu

2. Dopłaty do pociągu EIP – nie później niż na 5 minut przed planowanym odjazdem pociągu ze stacji wyjazdu wskazanej na dopłacie.

3. Internetowego biletu dodatkowego – nie później niż na 5 minut przed planowanym odjazdem pociągu ze stacji wyjazdu wskazanej na bilecie dodatkowym.

W Serwisie e-IC można dokonać zwrotu za bilet w komunikacji międzynarodowej:

1. Zwrot należności za całkowicie niewykorzystane bilety internetowe można uzyskać dla pociągów kursujących na odcinku Warszawa/Gdynia – Berlin, nie później niż na 15 minut przed planowanym odjazdem pociągu ze stacji wyjazdu wskazanej na bilecie, z zastrzeżeniem pkt 4. Bilet internetowy na przejazd „tam i z powrotem” można zwrócić, nie później niż na 15 minut przed planowanym odjazdem pociągu ze stacji wyjazdu w kierunku „tam”.

2. W przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w pkt 1, nie dokonuje się zwrotu należności za niewykorzystany bilet.

3. Częściowe odstąpienie od umowy przewozu jest możliwe tylko w przypadku biletów na przejazd „tam i z powrotem”, w zakresie rezygnacji z przejazdu powrotnego, nie później niż na 15 minut przed planowanym odjazdem pociągu ze stacji wyjazdu w kierunku „tam”, z zastrzeżeniem pkt 4.

4. Bilety internetowe wg oferty specjalnej „Berlin-Warszawa/Gdynia – Special”, nie podlegają zwrotowi.

31. Czy na odcinku objętym ofertą „Bilet Taniomiastowy” mogę skorzystać z oferty „Wcześniej”?

Oferta "Bilet Taniomiastowy" nie łączy się z ofertą "Wcześniej", wobec czego nie jest udzielany opust w przypadku wcześniejszego zakupu biletu/ biletu z rezerwacją według oferty "Bilet Taniomiastowy".

32. Jak mogę otrzymać fakturę za bilet internetowy? Czy faktura jest przekazywana w formie elektronicznej?

Faktura zostanie wystawiona jeśli Użytkownik w trakcie kupowania biletu zaznaczy check-box „Proszę o wystawienia faktury VAT”. Jeśli dane do faktury są zapisane na koncie zostaną automatycznie przeniesione do formularza w celu wystawienia faktury (dane można każdorazowo zmienić).

Faktura może zostać przekazana w formie elektronicznej na konto Użytkownika w systemie e-IC, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur w takiej formie (zaznaczy check -box „Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną

33. Co mogę zrobić jeśli zapomniałem poprosić o fakturę?

W przypadku nie zaznaczenia w trakcie zakupu biletu pola „Proszę o wystawienie faktury VAT”, Użytkownik ma możliwość, do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowano usługę, wygenerowania faktury VAT z poziomu swojego konta. W tym celu w zakładce „Opłacone” należy użyć polecenia „Faktura VAT”.

W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa, PKP Intercity wystawia fakturę VAT na wniosek Płatnika – złożony przed upływem 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę przewozu. Wnioski o wystawienie faktury VAT do biletów w komunikacji krajowej i międzynarodowej należy składać na adres: „PKP Intercity” S.A., Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa lub za pomocą formularza.

34. W których godzinach system jest niedostępny?

Codziennie od godziny 23:45 do 0:30 w nocy w systemie e-IC trwa przerwa technologiczna, podczas której system jest niedostępny i brak jest możliwości zakupu biletu (z wyjątkiem każdego pierwszego dnia miesiąca, w którym przerwa trwa do godziny 1:00).

35. Czy mogę zakupić bilet na dowolną odległość?

Od 22.06.2020 roku została udostępniona możliwość zakupu biletu w systemie e-IC na dowolną odległość.

36. Czy jest możliwość zarezerwowania biletu ze zniżką 30% - Bilet Rodzinny?

Tak, istnieje taka możliwość, Bilet Rodzinny ze zniżką 30% , można nabyć po zaznaczeniu okna przy ikonie „Bilet Rodzinny”. Oferta jest ważna pod warunkiem, że przejazd będą odbywały wspólnie od 2 do 5 osób, w tym co najmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia. Zniżka jest naliczana tylko od ceny biletu osoby podróżującej bez prawa do ulgi. Należy pamiętać, że nie łączy się ona z przysługującymi ulgami ustawowymi oraz ofertą SUPERPROMO.

W ramach oferty można w jednej transakcji kupić bilet dla innych osób podróżujących, którym przysługują ulgi ustawowe. W tym celu należy z poniżej widocznych rozwijanych list Rodzaj ulgi wybrać odpowiednią ulgę. Istnieje możliwość zakupu biletu dla osób, którym przysługują aż dwa różne rodzaje ulg ustawowych (trzeci rodzaj ulgi stanowi zniżka 30% dla pasażerów bez uprawnień do ulgi).

37. Czy jest możliwy zakup biletu dla pracownika kolei, rodziny pracownika?

Istnieje możliwość zakupu biletu z ww. ulgami handlowymi. Podczas dokonywania zakupu biletu należy wybrać z rozwijanej listy odpowiednią ulgę. W kolejnym kroku system poprosi o podanie kodu pracodawcy, serii oraz numeru legitymacji kolejowej celem potwierdzenia prawa do nabywanej ulgi.

38. Kiedy najpóźniej mogę zakupić bilet na wybrany pociąg?

 • w kasach biletowych – najpóźniej do momentu rzeczywistego odjazdu pociągu (uwzględniając czas konieczny na dojście do miejsca odjazdu pociągu),
 • w systemie eIC – najpóźniej do 5 minut przed odjazdem pociągu,
 • przez system SkyCash, aplikację IC Mobile Navigator – najpóźniej do 5 min przed odjazdem pociągu,
 • w biletomatach – najpóźniej do godziny odjazdu pociągu (uwzględniając czas konieczny na dojście do miejsca odjazdu pociągu),
 • u konduktora – po wejściu do pociągu (nie dotyczy relacji obsługiwanych przez Express Intercity Premium). Zakup biletu u konduktora wiąże się z dodatkową opłatą za wystawienie biletu w pociągu.

39. Jak kupić bilet okresowy?

 1. Zaloguj się do systemu e-IC. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, wejdź na stronę rejestracji i zarejestruj się. Dzięki temu będziesz miał łatwy i szybki dostęp do wszystkich zakupionych biletów.
 2. Po zalogowaniu się, w menu po lewej stronie wybierz Kup bilet okresowy i wypełnij dane dotyczące poszukiwanego połączenia oraz wybierz „Dalej”
 3. Na kolejnym ekranie masz możliwość wyboru jednej z dwóch metod płatności za bilet oraz ustalenia imienia i nazwiska właściciela biletu okresowego.
 4. Po dokonaniu płatności, pojawi się możliwość wydruku zakupionego biletu oraz zapisania go na dysku. Twój bilet zostanie również wysłany na adres mailowy który podałeś podczas rejestracji. 

40. Jak pobrać rezerwację miejsca do siedzenia dla biletu okresowego?

Od 4 czerwca 2020 r. rezerwacje (odpłatne bilety dodatkowe) na wszystkie kategorie pociągów PKP Intercity mogą nabywać przez Internet osoby korzystające z biletów okresowych:

 • odcinkowych (tj. tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych);
 • sieciowych;
 • weekendowych i weekendowych MAX.

Funkcja dostępna jest zarówno dla posiadaczy biletów kupionych w kasie, jak i przez Internet bądź w biletomatach. Obsługiwane są bilety normalne oraz z wszystkimi dostępnymi rodzajami ulg.

Zobacz instrukcję pobierania rezerwacji

41. Praca w systemie e-IC została już rozpoczęta w innej karcie przeglądarki.

Komunikat taki świadczy o tym, że w aktualnie używanej przeglądarce otwarte są minimum dwie karty. Aby bezproblemowo korzystać z internetowego systemu sprzedaży e-IC należy zamknąć wszystkie karty na których pojawił się komunikat. W przypadku, kiedy komunikat nadal się wyświetla należy wyłączyć a następnie włączyć przeglądarkę. W skrajnych przypadkach, kiedy wyłączenie i włączenie przeglądarki nie da pożądanego rezultatu należy wyczyścić cache przeglądarki.

Sprawdź jak wyczyścić cache:

42. Jestem osobą z niepełnosprawnością i chcę aby podróż minęła bezpiecznie i komfortowo, co muszę wiedzieć?

Nieodpłatna pomoc osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się zapewniana jest w granicach technicznych i organizacyjnych możliwości, jeżeli o potrzebie jej udzielenia PKP IC zostanie poinformowana z przynajmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem przed planowanym wyjazdem.

Jeżeli Klient nie powiadomi PKP IC o planowanym przejeździe w terminie, o którym mowa wyżej, Przewoźnik podejmie racjonalne działania dla zapewnienia pomocy w taki sposób, aby osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej, mogła odbyć podróż lub przesiąść się do skomunikowanego pociągu.

W przypadku braku możliwości zorganizowania pomocy na warunkach gwarantujących bezpieczeństwo podróżnego lub personelu uczestniczącego w procesie organizowania pomocy, PKP IC może wskazać alternatywny sposób realizacji zgłoszenia lub w uzasadnionych przypadkach odmówić udzielenia pomocy.

W jaki sposób zgłosić chęć podróży?

 • za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego oraz w godzinach pracy Centrum Obsługi Klienta
 • telefonicznie przez konsultantów Infolinii PKP Intercity, nr: 42 205 45 31 Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.
 • telefonicznie przez konsultantów Infolinii PKP Intercity, nr: 703 200 200 (Infolinia dla abonentów krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych). Opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto. Usługę świadczy „PKP Intercity” S.A.
 • telefonicznie (dla połączeń realizowanych z zagranicznych sieci telekomunikacyjnych) - +48 22 391 97 57 Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

JAK MOGĘ ODBLOKOWAĆ POŁĄCZENIA NA NUMER 703 200 200 ?

Jeżeli próbujesz połączyć się z Infolinią IC, a numer z którego dzwonisz to Twój własny numer (czyli samodzielnie opłacasz za niego abonament) skontaktuj się z infolinią Twojego Operatora w celu odblokowania realizacji połączeń na numery 703. Możesz też skorzystać z aplikacji mobilnych lub strony www Operatora.

Jeżeli próbujesz połączyć się z Infolinią IC, a numer z którego dzwonisz to Twój numer służbowy (czyli to Twój pracodawca opłaca abonament) to skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za telefony w celu odblokowania połączeń z numerami 703.

43. Jestem osobą z niepełnosprawnością, na jaki zakres pomocy mogę liczyć z Państwa strony?

Przez pomoc osobie z niepełnosprawnością oraz osobie o ograniczonej sprawności ruchowej organizowanej przez PKP IC należy rozumieć czynności podejmowane przez Spółkę umożliwiające dostęp do takich samych usług dla wszystkich podróżnych, do których zaliczamy między innymi:

 • znalezienie połączenia obsługiwanego przez pociąg posiadający udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej – za pośrednictwem Infolinii PKP IC, strony internetowej PKP IC, w kasie biletowej lub w pociągu;
 • pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z pociągu uruchamianego przez PKP IC;
 • wskazanie miejsca w pociągu i pomoc w jego zajęciu;
 • wniesienie/wyniesienie bagażu (masa bagażu nie może przekraczać 20 kg);
 • umożliwienie skorzystania z usług cateringu (o ile jest dostępny w pociągu);
 • wskazanie zakresu udogodnień i zasad bezpieczeństwa, pozwalających ww. osobom na sprawne i bezpieczne poruszanie się po pociągu;
 • informowanie o położeniu pociągu i stacji docelowej;
 • pomoc w dostaniu się do komunikacji zastępczej przy planowanej lub awaryjnej zmianie organizacji ruchu pociągów, odwołaniu pociągu (przez komunikację zastępczą należy rozumieć inny pociąg lub autobus).

Po dalszą część informacji nt. zakresu asysty zapraszamy na stronę opisującą zasady i zakres organizowanej pomocy w podróży.

44. Dostępne formy płatności

Płatności kartą płatniczą w systemie e-IC obsługiwane są przez eService:

Płatności przelewem w systemie e-IC obsługiwane są od 7 czerwca 2018 roku przez Przelewy24 (także możliwość płatności BLIKIEM).

45. Jak kupić bilet przez Internet

PKP Intercity, największy polski operator kolejowy specjalizujący się w krajowych i międzynarodowych przewozach dalekobieżnych, z myślą o jak największej wygodzie pasażerów umożliwił im zakup biletów przez Internet. Bilety możemy kupować jako bez rejestracji lub po uprzednim zarejestrowaniu i poprawnym zalogowaniu w systemie e-IC. W poniższym poradniku postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z zakupem biletu przez Internet oraz krok po kroku pokazać, jak wygodnie zaplanować podróż.

Krok pierwszy: rejestracja w systemie e-IC

Na stronie intercity.pl w module Kup bilet (wyszukiwarka połączeń), poniżej pomarańczowego przycisku „Szukaj” klikamy w  link „Moje konto”1. Następnie wybieramy Chcę założyć konto - użytkownik indywidualny i wypełniamy formularz rejestracyjny, podając niezbędne dane, czyli: login, imię i nazwisko, hasło, powtórzenie hasła, adres e-mail.

Wypełnienie pól w kolumnie po prawej stronie – danych do faktury – jest opcjonalne. Jeżeli zostaną wypełnione – podczas zakupów w systemie nie będzie konieczności ich wpisywania dla każdej faktury oddzielnie (choć wciąż będzie je można dowolnie edytować i poprawiać).

Warunkiem założenia konta w systemie e-IC jest oświadczenie zapoznania się z Regulaminem e-IC poprzez zaznaczenie checkboxu „Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Internetowej sprzedaży biletów w komunikacji krajowej przez PKP Intercity Spółka Akcyjna zwany Regulaminem e-IC i akceptuję jego warunki”. Po zaznaczeniu klikamy przycisk „dalej” i „zapisz”.

Praktyczne wskazówki:

 • login użytkownika musi składać się z minimum 6 znaków, zaś hasło powinno zawierać od 8 do 15 dowolnych znaków (również litery i cyfry). Jeśli nie mamy pomysłu na nazwę użytkownika, możemy jako login wpisać np. swój adres mailowy – będzie łatwiejszy do zapamiętania.
 • w polu „NIP” należy wpisać numer NIP nabywcy faktury, w przypadku faktury dla osoby fizycznej nieposiadającej numeru NIP w polu należy wpisać „-” (minus).
 • w przypadku innego adresu korespondencyjnego należy zaznaczyć checkbox „Chcę podać inny adres korespondencyjny (wysyłka faktur)” i tam wpisać dane odbiorcy. Na ten adres zostanie wówczas wysłana faktura za zakup naszego biletu.
 • zaznaczenie checkboxu „Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną” jest oświadczeniem, w wyniku którego faktury będą przekazywane w formie elektronicznej na konto użytkownika systemu e-IC.

Krok drugi: aktywacja konta

Po rejestracji konta w systemie e-IC na naszą skrzynkę pocztową (czyli adres mailowy podany w formularzu) dostaniemy wiadomość dotyczącą aktywacji konta. Nasze konto aktywujemy poprzez kliknięcie w odpowiednie pole w treści wiadomości.

Krok trzeci: logowanie od systemu

Po rejestracji i aktywacji konta – możliwe jest zalogowanie do systemu. W tym celu na stronie www.intercity.pl z  w prawej górnej części witryny wybieramy zakładkę „Moje konto”. Następnie wpisujemy nasz login i hasło ustalone podczas rejestracji.

Brawo! Od tego momentu jesteśmy pełnoprawnymi użytkownikami systemu e-IC. Możemy korzystać ze wszystkich jego funkcji, czyli przede wszystkim: rezerwacji miejsc, zakupu biletów, dokonywania operacji na wcześniej zakupionych biletach czy zmian hasła dostępu do systemu lub innych danych, które zostały podane podczas rejestracji.

Praktyczne wskazówki:

 • gdy wpisujemy hasło podczas logowania, upewnijmy się, że na klawiaturze nie jest włączony klawisz CAPS LOCK – naciśnięcie go włącza tryb pisania wielkimi literami

Krok czwarty: zakup biletu

Na stronie www.intercity.pl w prawej górnej części witryny  w zakładce  "Wyszukaj połączenie i kup bilet", na początek określamy stacje (wyjazdu i przyjazdu) oraz daty i godziny odjazdu lub przyjazdu. Wybór zatwierdzamy przyciskiem „Wyszukaj”. Po chwili wyświetli się lista pociągów do wyboru.

Aby dokonać zakupu biletu na wybrane przez nas połączenie – należy użyć przycisku „WYBIERZ”. Widok, który się wówczas wyświetli umożliwi nam wybór liczby podróżnych (maksymalnie 6), taryfy – normalnej i/lub ulgowej oraz klasy i usytuowania miejsca (patrz niżej: praktyczne wskazówki oraz ściąga z miejscówek). Następnie należy wybrać przycisk „Dalej” na kolejnej stronie rozpoczyna proces rezerwacji i zakupu biletu.

Uwaga! Jeżeli w wybranym przez nas pociągu brakuje wolnych miejsc siedzących – wówczas wyświetlony zostanie stosowny komunikat oraz zapytanie, czy chcemy kontynuować transakcję i kupić bilet bez gwarancji miejsca siedzącego.

Krok piąty: podsumowanie i płatność

Po wciśnięciu przycisku „Dalej” zostaną wyświetlone wszystkie niezbędne informacje o bilecie. Przeczytajmy je uważnie i sprawdźmy jeszcze raz ich zgodność z naszymi oczekiwaniami. Jeśli wszystko się zgadza należy wpisać imię i nazwisko oraz kliknąć na Kup bilet  po tym pole powinno się podświetlić jeżeli pole zostanie podświetlone należy kliknąć w button „Dalej”.

Jeżeli byliśmy zalogowani ukaże nam się widok z pełnym podsumowaniem oraz mamy możliwość zapłaty za bilet. W przypadku kiedy nie jesteśmy zalogowani ukaże nam się widok z polami do logowania. W takim przypadku należy wpisać swój login oraz hasło jeżeli tak owych nie mamy możemy założyć konto korzystając z  „Chcę założyć konto - użytkownik indywidualny” lub jeżeli nie chcemy zakładać konta możemy zakupić bilet korzystając z „Kupuję bilet bez rejestracji (mniej opcji dodatkowych)”.

Płatność może być wykonana kartą kredytową (MasterCard, VISA) lub przelewem online. Istnieje także możliwość odłożenia płatności na później (przycisk „Płatność później”). Po jej wybraniu wyświetli się komunikat o czasie, w jakim system e-IC powinien otrzymać elektroniczne potwierdzenie płatności z banku.

Uwaga! Jeżeli nie opłacimy transakcji w podanym przedziale czasowym, zostanie ona automatycznie anulowana! Jeśli system e-IC otrzyma elektroniczne potwierdzenie płatności później niż we wskazanym w komunikacie – zwrot środków na konto, z którego była dokonana płatność nastąpi wyłącznie na wniosek Użytkownika przy płatności przelewem (poprzez serwis Przelewy24). W przypadku braku wniosku – środki te mogą być użyte jako przedpłata na kolejny bilet.

Krok szósty: wydrukowanie biletu

Po wykonaniu płatności zostaje wygenerowany bilet, który należy wydrukować lub zapisać na urządzeniu mobilnym. W celu wydrukowania biletu należy wybrać zakładkę: „Moje bilety” -> „Opłacone”, odszukać odpowiedni bilet i wydrukować go lub zapisać na przenośnym urządzeniu elektronicznym. 

Uwaga! Posługiwanie się formą elektroniczną biletu internetowego jest dozwolone tylko w komunikacji krajowej, zaś w komunikacji międzynarodowej – bilet internetowy należy zawsze wydrukować!

Praktyczne wskazówki:

 • szukając najbardziej dogodnego dla siebie połączenia możemy korzystać z odsyłaczy „wcześniej/później” – dzięki czemu w wygodny sposób można obejrzeć listę pociągów, które odjeżdżają nieco wcześniej przed wyznaczoną przez nas godziną lub nieco później. 
 • dla niektórych pociągów, w zależności od dostępnych w nich usług, podczas kupowania biletu można wybrać „szczegóły połączenia” – w kolumnie „Rodzaj miejsca” będzie można wówczas zmienić zaznaczone domyślnie miejsce do siedzenia na miejsce do leżenia lub spania.
 • w przypadku wyboru taryfy ulgowej – obowiązkowo należy określić rodzaj zniżki. W ramach jednej transakcji można zakupić bilet z maksymalnie trzema ulgami.
 • jeśli kupując kolejny bilet, chcemy zarezerwować miejsce obok wcześniej zarezerwowanego, czyli np. usiąść obok kogoś bliskiego – należy wybrać opcję „rezerwacja obok miejsca już zajętego” i podać numery: wagonu oraz miejsca zarezerwowanego.
 • posiadacze Kolorowej Karty Intercity mogą w łatwy sposób pobrać nieodpłatny bilet dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia do tej Karty. W tym celu należy wybrać opcję „posiadam Kolorową Kartę Intercity”, a następnie wpisać numer Kolorowej Karty. Jeśli Podróżnym jest inna osoba niż właściciel konta – należy wpisać imię i nazwisko Podróżnego.
 • w przypadku biletów w relacji międzynarodowej: pod podsumowaniem rezerwacji biletu w relacji TAM znajduje się przycisk „Bilet powrotny”, dzięki któremu w łatwy sposób możemy kupić bilet w relacji POWRÓT. Po wybraniu tego przycisku należy przejść ponownie ścieżkę zakupu biletu zgodnie z powyższym opisem, podając informacje dotyczące podróży powrotnej. Przy zakupie biletu w opcji „TAM i POWRÓT” istnieje możliwość dokonania zwrotu biletu jedynie w kierunku „POWRÓT” lub „TAM i POWRÓT” jednocześnie.

46. Przewodnik po serwisie e-IC i jego funkcjach

 1. MOJE BILETY – zakładka zawierająca wykaz wszystkich naszych transakcji, czyli:
  • oczekujących na płatność – wykaz biletów, za które system e-IC nie otrzymał elektronicznego potwierdzenia o dokonaniu płatności;
  • opłaconych – w kolumnie podglądu możemy przejrzeć szczegóły podróży; w kolumnie ‘Rezygnacja’ dostępny jest przycisk "Rezygnuj", którego użycie skutkuje zwrotem biletu, w zakładce tej dostępne są także funkcje: wydruku biletu, zapisania go w formie PDF na urządzeniu mobilnym, jednokrotnej zmiany danych podróżnego w ciągu 7 dni od zakupu biletu oraz możliwość wygenerowania faktury);
  • zwróconych – wykaz biletów, z których zrezygnowaliśmy, możemy tu również skorzystać z opcji umożliwiającej pobranie faktury korekty do zwróconego biletu;
  • anulowanych w ostatnich 7 dniach;
  • faktura VAT – zakładka, w której udostępnione są opcje: „Pobierz fakturę VAT”, „Pobierz korektę” lub informacja, że faktura została wysłana pocztą.
 2. WYSZUKAJ POŁĄCZENIE – zakładka umożliwia wyszukanie połączenia i zakup biletów w relacjach krajowych i międzynarodowych.
 3. MOJE DANE/ZMIANA HASŁA – formularz z danymi naszego konta. Możemy je oczywiście dowolnie zmienić (stosując się do zasad określonych w pierwszym punkcie naszego poradnika - rejestracja w systemie e-IC). W zakładce możemy zmienić hasło dostępu do naszego konta. Nowe hasło (8-15 znaków: litery oraz cyfry). Zmiany zatwierdzamy przyciskiem 'Zapisz'. Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie korekty w naszych danych nie powoduje modyfikacji na wcześniej wystawionych biletach.
 4. REGULAMIN I CENNIK – przepisy dotyczące internetowej sprzedaży biletów (e-IC) oraz aktualny cennik usług przewozowych PKP Intercity – dostępne w wygodnych plikach do pobrania.
 5. INSTRUKCJA – opis rejestracji krok po kroku oraz praktyczny przewodnik po systemie e-IC i jego funkcjach.
 6. FAQ – odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.
 7. OBSŁUGA UŻYTKOWNIKÓW NIEZAREJESTROWANYCH – sekcja poświęcona obsłudze biletów zakupionych przez użytkowników niezarejestrowanych w systemie e-IC.
 8. WYLOGUJ – wylogowanie z konta Użytkownika.

47. Miejsce przy oknie, drzwiach, a może w środku? – praktyczna ściąga z miejscówek!

W przypadku zakupu biletu dla jednej osoby możemy skorzystać z opcji „Rezerwacja wskazanego miejsca”, czyli zarezerwować wybrane przez siebie miejsce, podając jego numer oraz numer wagonu. Aby ułatwić korzystanie z tej opcji publikujemy na stronie zestawienie pociągów (dla najważniejszych dworców). Dzięki temu można sprawdzić numer i rodzaj wagonu (np. z miejscami do siedzenia, do leżenia, sypialnymi). Poniżej praktyczna ściąga z miejscówek (będzie się sprawdzać w większości przypadków):

 • w wagonach z miejscami do siedzenia (przedziałowym) miejsca przy oknie mają końcówkę 5-6 (np. 25, 26, 45, 46); miejsca od strony drzwi mają końcówkę 1-2 (np. 21, 22, 41, 42), pozostałe numery to miejsca w środku przedziału (w zależności od tego, ile miejsc liczy przedział mogą to być końcówki 3-4 i 7-8) ,
 • w wagonach bez przedziałów: okno: 1-2, 5-6, środek: 3-8, 7-4,
 • w wagonach z miejscami do leżenia (kuszetkami), w przedziale 6-miejscowym: dół: miejsca 1-2, środek: 3-4, góra: 5-6; zaś w przedziale 4-miejscowym: dół: miejsca 1-2, góra: 5-6
0