W tej zakładce znajdziesz nasz adres, NIP, REGON, kapitał zakładowy oraz KRS
„PKP Intercity” Spółka Akcyjna
Aleje Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
e-mail: sekretariat@intercity.pl

NIP 526 25 44 258
REGON 017258024
Kapitał zakładowy: 2 492 022 270 PLN
Kapitał wpłacony: 2 492 022 270 PLN
KRS 0000296032 Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy / XII Wydz. Gosp.
Spółka "PKP Intercity" (początkowo jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) powstała 1 września 2001 roku w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Dnia 2 stycznia 2008 roku przekształcona została w Spółkę Akcyjną. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), Statutu oraz innych właściwych przepisów.
Wytworzył: PKP Intercity S.A.
Data wytworzenia: 29.11.2011
Opublikował w BIP: Biuro Marketingu
Data opublikowania: 29.11.2011 11:17
Ostatnio zmodyfikował w BIP: Fiodorow Artur
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2020 16:59
0