55% Kobiety 52% Kobiety
45% Mężczyźni 48% Mężczyźni
70% to osoby w wieku 25-54 lat 52% to osoby w wieku 25-54 lat
75% to osoby z wykształceniem wyższym lub pomaturalnym 66% osób z wykształceniem wyższym lub pomaturalnym
66% to mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców 51% to mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców
78% pracuje na etacie lub prowadzi własna firmę 54% pracuje na etacie lub prowadzi własna firmę
49% to pracownicy umysłowi średniego szczebla i kadra kierownicza 30% to pracownicy umysłowi średniego szczebla i kadra kierownicza
43% z dochodem na gospodarstwo powyżej 4 000 zł netto 26% z dochodem na gospodarstwo powyżej 4 000 zł netto
0