Wizualizacja reklamy w pociągu

  • Format - A6 (148x105 mm)
  • Miejsce ekspozycji - stoliki otwierane przy fotelach
Rodzaj pociągu Maksymalna liczba nośników/1 pociąg Cena netto za 1 nośnik w jednym pociągu /1 dzień Kampania 15-dniowa/16 pociągów*
EIP - Pendolino 344 8 zł 330 240 zł
IC - PesaDart 212 2,5 zł 63 600 zł
IC - Flirt 217 2,5 zł 65 100 zł

*liczona 1 - 15/16 - ostatni dzień miesiąca

Przedstawione stawki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z wymogami wewnętrznymi „PKP Intercity” S.A., konieczne jest zawarcie odrębnej, pisemnej umowy przed rozpoczęciem współpracy, określającej wszystkie zasady świadczenia przez „PKP Intercity” S.A. usług reklamowych.

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

Koszt wydruku, naklejenia oraz usunięcia naklejek leży po stronie Zamawiającego.

 

0