Miejsce ekspozycji - dobrze widoczne z każdego fotela

Rodzaj pociągu i liczba ekranów/1 pociąg Długość spotu Rozmiary nośników Średnia ilość spotów na godz. / średni czas ekspozycji (w godz.) Koszt kampanii 15-dniowej /16 pociągów Przykładowy koszt kampanii 15-dniowej /16 pociągów, po rabatach*
EIP - Pendolino (62 LCD) 15 sek. 10” i 18,5” 4/3 108 000,00 zł
30 240,00 zł
IC - PesaDart (25 LCD) 15 sek. 22” 4/5 115 200,00 zł
27 648,00 zł
IC - Flirt³ (15 LCD) 15 sek. 19” 4/5,5 126 720,00 zł
30 413,00 zł

*terminy kampanii: 1-15, 16-ostatni dzień miesiąca/cały miesiąc

Przedstawione stawki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z wymogami wewnętrznymi „PKP Intercity” S.A., konieczne jest zawarcie odrębnej, pisemnej umowy przed rozpoczęciem współpracy, określającej wszystkie zasady świadczenia przez „PKP Intercity” S.A. usług reklamowych.

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23 % Koszt przygotowania materiałów wideo leży po stronie Zamawiającego.
0