a a a

Weekendowa biletomania

Kupuj taniej w każdy weekend!

„Weekendowa Biletomania”, czyli milion biletów w niskich cenach na dowolnej trasie w Polsce (dłuższej niż 50 km). Za przejazd pociągiem TLK zapłacisz tylko 29 złotych, a za podróż EIC tylko 49 złotych. 

Jak skorzystać z oferty ? To bardzo proste !

1. W każdą sobotę lub niedzielę wybierz dowolną trasę w Polsce (dłuższą niż 50 km)

2. Wybierz dowolną datę podróży (bilety możesz kupić najwcześniej na 30 dni, ale nie później niż 7 dni przed planowaną datą podróży). Podróżować możesz w dowolny dzień tygodnia!

3. Wybierz ofertę "Weekendowa Biletomania" i kup bilet (bilety w promocyjnych cenach nie są dostępne w kasach stacjonarnych i biletomatach ani u konduktora).

Wyszukaj połączenie i kup bilet

Z
Do
Data:
Godzina:
odjazd
przyjazd

Nie zwlekaj z decyzją, bo pula tanich biletów w każdym pociągu jest ograniczona !

Cena 29 zł za bilet na pociąg TLK i 49 zł za bilet na pociąg EIC jest stała – nie przysługują od niej żadne zniżki i upusty. Oferta obowiązuje tylko na przejazdy wagonami 2 klasy.

Sprawdzaj w każdą sobotę i niedzielę!

 

Warunki taryfowe oferty "Weekendowa biletomania"

Oferta specjalna

Weekendowa biletomania

1. Uprawnieni

Każda osoba.

2. Zakres ważności

Bilety wg oferty specjalnej Weekendowa biletomania można nabyć na przejazd w komunikacji krajowej na odległość powyżej 50 km, w klasie 2 w bezpośrednich relacjach kursowania pociągów:

1) TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia, albo

2) Express Intercity (EIC) wg taryfy ekspresowej,

oraz pomiędzy stacjami zatrzymania tych pociągów, z wyłączeniem pociągów międzynarodowych powracających z zagranicy.

3. Warunki stosowania

1) bilety wg oferty można nabyć wyłącznie w sobotę i niedzielę na przejazd w dowolnym dniu – najwcześniej na 30 dni, ale nie później niż na 7 dni przed dniem wyjazdu
(np. w dniu 6 kwietnia 2014 r. można nabyć bilet na przejazd w dniu 15 kwietnia 2014 r.) – tylko poprzez system internetowej sprzedaży biletów (system e-IC) – na zasadach określonych w Regulaminie internetowej sprzedaży biletów w komunikacji krajowej i międzynarodowej przez PKP Intercity S.A. (Regulamin e-IC), z zastrzeżeniem pkt 2;

2) oferty nie można łączyć z innymi ofertami;

3) bilet internetowy wg oferty specjalnej Weekendowa biletomania jest ważny tylko w dniu, relacji, pociągu i na miejsce w nim określone;

4) liczba miejsc przewidzianych ofertą jest ograniczona;

5) w sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach taryfowych, stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu e-IC;

6) oferta jest dostępna w sprzedaży od dnia 29 marca 2014 r.

4. Opłaty

Ceny biletów wydanych według oferty specjalnej Weekendowa biletomania są zryczałtowane, niezależne od odległości taryfowej i wynoszą odpowiednio:

Rodzaj pociągu

Cena brutto

PTU

Cena netto

klasa 2

w złotych

TLK

29,00

2,15

26,85

EIC

49,00

3,63

45,37

 

Od powyższych cen nie stosuje się ulg (ustawowych i handlowych) ani opustów.

5. Zmiana umowy przewozu oraz zwrot należności za bilety

1) w przypadku zmiany umowy przewozu – przed rozpoczęciem podróży – należy odstąpić od umowy przewozu na zasadach określonych w  Regulaminie e-IC. W przypadku wymiany biletu internetowego ofertę specjalną Weekendowa biletomania stosuje się odpowiednio.

Wymiany można dokonać tylko jeden raz, kolejna wymiana traktowana jest, jako zwrot;

2) po rozpoczęciu podróży zmiana umowy przewozu jest możliwa w pociągu na przejazd którym bilet internetowy wg oferty specjalnej Weekendowa biletomania został zakupiony, wyłącznie w zakresie:

a) przejazdu dalszego poza stację przeznaczenia wskazaną na tym bilecie, z zastrzeżeniem pkt. 4 albo

b) przejścia do klasy 1 w relacji nie krótszej niż wskazana na tym bilecie;

3) w celu dokonania zmian, o których mowa w pkt 2, podróżny powinien zgłosić ich zamiar konduktorowi w pociągu. W przypadku określonym:

a) w lit. a – podróżny obowiązany jest zgłosić zamiar dalszego przejazdu nie później niż przed pierwotną stacją przeznaczenia, w celu uzyskania odpowiedniej adnotacji. Podróżny może zajmować miejsce do siedzenia, do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca,

b) w lit. b – konduktor pobiera dopłatę stanowiącą różnicę należności za faktyczny przejazd w klasie 1 z zastosowaniem Cennika usług przewozowych Spółki „PKP Intercity” a ceną okazanego biletu wydanego wg oferty specjalnej Weekendowa biletomania oraz opłatę za wydanie biletu w pociągu, na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO – IC);

4) na przejazd dalszy poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie internetowym wg oferty specjalnej Weekendowa biletomania innym pociągiem należy nabyć nowy bilet, zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami;

5) przejście do:

a) wagonu sypialnego lub z miejscami do leżenia,

b) pociągu innej kategorii,

c) pociągu innego przewoźnika,

d) przedziału menedżerskiego,

jest niedozwolone;

6) zwrotu należności za całkowicie niewykorzystany bilet internetowy wg oferty specjalnej Weekendowa biletomania, dokonuje się na zasadach określonych w Regulaminie e-IC;

7) nie dokonuje się zwrotu należności za częściowo niewykorzystane bilety, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1173 z późn. zm.) oraz w art. 16 Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. U. UE L Nr 315, poz. 14 z późn. zm.) z dnia 3 grudnia 2007 r.

Warunki korzystania (wersja pdf)

polski
english

Komunikaty

Honorowanie biletów pomiędzy „PKP Intercity” a Łódzką Koleją Aglomeracyjną[ więcej ]
Zwrot biletów jednorazowych i okresowych odcinkowych w relacji Zakopane – Kraków[ więcej ]
Utrudnienia w płatnościach w internetowym systemie sprzedaży[ więcej ]
Modernizacja linii średnicowej w Warszawie[ więcej ]
Zwroty biletów okresowych[ więcej ]
Informacja dotycząca biletów okresowych[ więcej ]
Czasowe zmiany organizacji ruchu - Warszawa Gdańska[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem sprzedaży internetowej e-IC[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem powiadomień o rozpoczętej i zakończonej transakcji w e-IC[ więcej ]
Udostępniona sprzedaż na daty odjazdu od 11 /12.10.2014 w wybranych pociągach krajowych[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów