a a a

Bilet Rodzinny

Oferta Bilet Rodzinny jest przeznaczona dla podróżujących wspólnie od 2 do 5 osób z przynajmniej jednym dzieckiem, które nie ukończyło 16 roku życia. Dzięki niej wszystkie osoby mogą zakupić bilet na przejazd pociągiem Twoich Linii Kolejowych (TLK) lub Express InterCity (EIC) z 32-procentową zniżką. 

Pamiętaj - w pociągu podczas kontroli należy okazać dokument stwierdzający wiek dziecka. W przypadku gdy osoba korzysta z ulgi ustawowej, należy okazać dokument poświadczający uprawnienie do tej ulgi.

Z oferty Bilet Rodzinny można skorzystać także podczas podróży w wagonach sypialnych oraz z miejscami do leżenia (kuszetki) - konieczne jest wtedy wykupienie biletu dodatkowego na miejsce sypialne bądź do leżenia. Opłaty za bilety dodatkowe pobierane są w pełnej wysokości. 

Bilet wg tej oferty można zakupić w kasie biletowej oraz u konduktora na pokładzie pociągu.

Podstawa prawna: 

Warunki korzystania - § 33 Taryfy Przewozowej 

polski
english

Komunikaty

Udostępniona sprzedaż na daty odjazdu od 11 /12.10.2014 w wybranych pociągach krajowych[ więcej ]
Wstrzymana sprzedaż w wybranych pociągach krajowych.[ więcej ]
Zwrot biletów odcinkowych[ więcej ]
Honorowanie biletów Kolei Mazowieckich w pociągach PKP Intercity[ więcej ]
Wzajemne honorowanie biletów w pociągach „PKP Intercity” S.A. i „Koleje Mazowieckie - KM”[ więcej ]
Honorowanie biletów Kolei Mazowieckich w pociągu TLK „Podlasie”[ więcej ]
Wstrzymana sprzedaż biletów na wybrane relacje międzynarodowe[ więcej ]
Udostępniona sprzedaż w pociągach międzynarodowych[ więcej ]
Wzajemne honorowanie biletów w pociągach uruchamianych przez „PKP Intercity” S.A. i „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.[ więcej ]
Przystanki PKP Intercity BUS relacji Warszawa - Białystok - Warszawa[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów