a a a

Bilet Rodzinny

Oferta Bilet Rodzinny jest przeznaczona dla podróżujących wspólnie od 2 do 5 osób z przynajmniej jednym dzieckiem, które nie ukończyło 16 roku życia. Dzięki niej wszystkie osoby mogą zakupić bilet na przejazd pociągiem Twoich Linii Kolejowych (TLK) lub Express InterCity (EIC) z 32-procentową zniżką. 

Pamiętaj - w pociągu podczas kontroli należy okazać dokument stwierdzający wiek dziecka. W przypadku gdy osoba korzysta z ulgi ustawowej, należy okazać dokument poświadczający uprawnienie do tej ulgi.

Z oferty Bilet Rodzinny można skorzystać także podczas podróży w wagonach sypialnych oraz z miejscami do leżenia (kuszetki) - konieczne jest wtedy wykupienie biletu dodatkowego na miejsce sypialne bądź do leżenia. Opłaty za bilety dodatkowe pobierane są w pełnej wysokości. 

Bilet wg tej oferty można zakupić w kasie biletowej oraz u konduktora na pokładzie pociągu.

Podstawa prawna: 

Warunki korzystania - § 33 Taryfy Przewozowej 

polski
english

Komunikaty

UWAGA: zmiany w kursowaniu wybranych połączeń PKP Intercity do/z Trójmiasta i Kołobrzegu[ więcej ]
Honorowanie biletów pomiędzy „PKP Intercity” a Łódzką Koleją Aglomeracyjną[ więcej ]
Zwrot biletów jednorazowych i okresowych odcinkowych w relacji Zakopane – Kraków[ więcej ]
Utrudnienia w płatnościach w internetowym systemie sprzedaży[ więcej ]
Modernizacja linii średnicowej w Warszawie[ więcej ]
Zwroty biletów okresowych[ więcej ]
Informacja dotycząca biletów okresowych[ więcej ]
Czasowe zmiany organizacji ruchu - Warszawa Gdańska[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem sprzedaży internetowej e-IC[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem powiadomień o rozpoczętej i zakończonej transakcji w e-IC[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów