a a a

Świadczenie usług manewrowych lokomotywami manewrowymi z obsadą i drużyną manewrową oraz drużynami manewrowymi

Ogłoszenie (dodane 10-01-2014)

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dodane 10-01-2014)

 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dodano 10-01-2014)

Pytania i odpowiedzi nr 1 (dodane 27-01-2014)

Zmiana nr 1 do Ogłoszenia (dodane 27-01-2014)

polski
english

Komunikaty

Udostępniona sprzedaż w pociągach międzynarodowych[ więcej ]
Przystanki PKP Intercity BUS relacji Krynica Morska – Malbork – Krynica Morska oraz Kraków – Ustrzyki Górne – Kraków[ więcej ]
Wzajemne honorowanie biletów w pociągach uruchamianych przez „PKP Intercity” S.A. i „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.[ więcej ]
Przystanki PKP Intercity BUS relacji Warszawa - Białystok - Warszawa[ więcej ]
Przedłużone honorowanie biletów odcinkowych[ więcej ]
Ustawa o kombatantach - zmiana wymiaru ulg przejazdowych[ więcej ]
Wstrzymana sprzedaż biletów PKP Intercity, w wybranych biletomatach na dworcu Warszawa Centralna[ więcej ]
Autobusowa komunikacja zastępcza na odcinku Zamość - Rzeszów - Zamość[ więcej ]
Informacja dotycząca fakturowania za bilety[ więcej ]
Zakończenie współpracy z firmą eCard - zwrot należności za niewykorzystane bilety na drodze reklamacji.[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów