a a a

Stanowiska pracy w PKP Intercity

PKP Intercity SA zatrudnia pracowników na wielu różnorodnych stanowiskach.

Można je podzielić na 5 podstawowych grup:

1) stanowiska specjalistyczne - administracja, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, dział prasowy, ekonomiczny, finansowy, prawny;

2) stanowiska menedżerskie - dyrektorzy biur i zakładów o różnych specjalizacjach;

3) stanowiska związane z obsługą Klienta - kasjerzy, doradcy Klienta, pracownicy informacji, konduktorzy, kierownicy pociągu itp.;

4) stanowiska techniczno-biurowe - pracownicy wydziałów technicznych, inżynierzy, kontrolerzy, informatycy, specjaliści BHP itp.;

5) stanowiska techniczne - maszyniści, dyspozytorzy, dyżurni ruchu, elektrycy, mechanicy, monterzy, rewidenci, nastawniczy itp.

Kwalifikacje wymagane na stanowisku pomocnika maszynisty i maszynisty szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 218, poz. 2212). Podstawowym warunkiem ubiegania się o pracę jako maszynista jest ukończenie technikum w specjalnościach: mechanicznej, elektrycznej lub elektrotechnicznej. Pełny cykl przygotowania zawodowego trwa około 2 lat, w tym co najmniej 1 rok pracy na stanowisku pomocnika maszynisty.

Na stanowiskach związanych z bezpośrednią obsługą Klienta, takich jak konduktor, kasjer, doradca w Centrach Obsługi Klienta, informator w Call Center wymagane jest wykształcenie co najmniej średnie oraz ukończenie kilkumiesięcznego kursu.

Od kandydatów na kierowników pociągu wymagane jest co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku konduktora.

polski
english

Komunikaty

UWAGA: zmiany w kursowaniu wybranych połączeń PKP Intercity do/z Trójmiasta i Kołobrzegu[ więcej ]
Honorowanie biletów pomiędzy „PKP Intercity” a Łódzką Koleją Aglomeracyjną[ więcej ]
Zwrot biletów jednorazowych i okresowych odcinkowych w relacji Zakopane – Kraków[ więcej ]
Utrudnienia w płatnościach w internetowym systemie sprzedaży[ więcej ]
Modernizacja linii średnicowej w Warszawie[ więcej ]
Zwroty biletów okresowych[ więcej ]
Informacja dotycząca biletów okresowych[ więcej ]
Czasowe zmiany organizacji ruchu - Warszawa Gdańska[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem sprzedaży internetowej e-IC[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem powiadomień o rozpoczętej i zakończonej transakcji w e-IC[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów