a a a

Stanowiska pracy w PKP Intercity

PKP Intercity SA zatrudnia pracowników na wielu różnorodnych stanowiskach.

Można je podzielić na 5 podstawowych grup:

1) stanowiska specjalistyczne - administracja, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, dział prasowy, ekonomiczny, finansowy, prawny;

2) stanowiska menedżerskie - dyrektorzy biur i zakładów o różnych specjalizacjach;

3) stanowiska związane z obsługą Klienta - kasjerzy, doradcy Klienta, pracownicy informacji, konduktorzy, kierownicy pociągu itp.;

4) stanowiska techniczno-biurowe - pracownicy wydziałów technicznych, inżynierzy, kontrolerzy, informatycy, specjaliści BHP itp.;

5) stanowiska techniczne - maszyniści, dyspozytorzy, dyżurni ruchu, elektrycy, mechanicy, monterzy, rewidenci, nastawniczy itp.

Kwalifikacje wymagane na stanowisku pomocnika maszynisty i maszynisty szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 218, poz. 2212). Podstawowym warunkiem ubiegania się o pracę jako maszynista jest ukończenie technikum w specjalnościach: mechanicznej, elektrycznej lub elektrotechnicznej. Pełny cykl przygotowania zawodowego trwa około 2 lat, w tym co najmniej 1 rok pracy na stanowisku pomocnika maszynisty.

Na stanowiskach związanych z bezpośrednią obsługą Klienta, takich jak konduktor, kasjer, doradca w Centrach Obsługi Klienta, informator w Call Center wymagane jest wykształcenie co najmniej średnie oraz ukończenie kilkumiesięcznego kursu.

Od kandydatów na kierowników pociągu wymagane jest co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku konduktora.

polski
english

Komunikaty

Wstrzymana sprzedaż we wszystkich pociągach krajowych.[ więcej ]
Zwrot biletów odcinkowych[ więcej ]
Honorowanie biletów Kolei Mazowieckich w pociągach PKP Intercity[ więcej ]
Wzajemne honorowanie biletów w pociągach „PKP Intercity” S.A. i „Koleje Mazowieckie - KM”[ więcej ]
Honorowanie biletów Kolei Mazowieckich w pociągu TLK „Podlasie”[ więcej ]
Wstrzymana sprzedaż biletów na wybrane relacje międzynarodowe[ więcej ]
Udostępniona sprzedaż w pociągach międzynarodowych[ więcej ]
Wzajemne honorowanie biletów w pociągach uruchamianych przez „PKP Intercity” S.A. i „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.[ więcej ]
Przystanki PKP Intercity BUS relacji Warszawa - Białystok - Warszawa[ więcej ]
Przedłużone honorowanie biletów odcinkowych[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów