a a a

Aktualne oferty pracy

Oto aktualne oferty pracy:

Stanowisko ds. płac

.NET Developer

Miejsce pracy: Warszawa

Senior .NET Developer

Miejsce pracy: Warszawa

Specjalista ds. Wskaźników Operacyjnych

Miejsce pracy: Warszawa

Specjalista ds. komunikacji internetowej

Miejsce pracy: Warszawa

Stanowisko ds. finansów i administrowania umowami

Miejsce pracy: Warszawa

Specjalista ds. sprzedaży elektronicznej

Miejsce pracy: Warszawa

Menadżer Kategorii – Zakupy Techniczne

Miejsce pracy: Warszawa

Specjalista ds. Zakupów

Miejsce pracy: Warszawa

Zastępca Dyrektora Biura ds. Zakupów Technicznych

Miejsce pracy: Warszawa

Stanowisko ds. realizacji inwestycji w zakresie budynków i budowli

Miejsce pracy: Warszawa

Specjalista ds. Analiz i Standaryzacji

Miejsce pracy: Warszawa

Specjalista w Centrum Reagowania na zdarzenia

Miejsce pracy: Warszawa

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu kolejowego i kontroli

Miejsce pracy: Warszawa

Analityk systemowy

Miejsce pracy: Warszawa

Administrator Systemów Informatycznych

Miejsce pracy: Warszawa

Stanowisko ds. Service Desk

Miejsce pracy: Warszawa

Menadżera ds. inwestycyjnych

Miejsce pracy: Warszawa, Gdynia, Poznań, Kraków

Specjalista ds. Analizy Kosztów

Miejsce pracy: Warszawa

Naczelnik wydziału sprzedaży elektronicznej

Miejsce pracy: Warszawa

polski
english

Komunikaty

Honorowanie biletów Kolei Mazowieckich w pociągu TLK „Podlasie”[ więcej ]
Przerwa w płatnościach MeritumBank[ więcej ]
Wstrzymana sprzedaż biletów na wybrane relacje międzynarodowe[ więcej ]
Dodatkowy postój pociągu 19111 „Kurpiński” na stacji Bełchów[ więcej ]
Udostępniona sprzedaż w pociągach międzynarodowych[ więcej ]
Przystanki PKP Intercity BUS relacji Krynica Morska – Malbork – Krynica Morska oraz Kraków – Ustrzyki Górne – Kraków[ więcej ]
Wzajemne honorowanie biletów w pociągach uruchamianych przez „PKP Intercity” S.A. i „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.[ więcej ]
Przystanki PKP Intercity BUS relacji Warszawa - Białystok - Warszawa[ więcej ]
Przedłużone honorowanie biletów odcinkowych[ więcej ]
Ustawa o kombatantach - zmiana wymiaru ulg przejazdowych[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów