a a a

Aktualne oferty pracy

Oto aktualne oferty pracy:

.NET Developer

Miejsce pracy: Warszawa

Senior .NET Developer

Miejsce pracy: Warszawa

Specjalista ds. Wskaźników Operacyjnych

Miejsce pracy: Warszawa

Stanowisko ds. Finansów i Administrowania Umowami

Miejsce pracy: Warszawa

Specjalista ds. Zakupów

Miejsce pracy: Warszawa

Specjalista ds. Analiz i Standaryzacji

Miejsce pracy: Warszawa

Kierownik Produktu

Miejsce pracy: Warszawa

Analityk Systemowy

Miejsce pracy: Warszawa

Administrator Systemów Informatycznych

Miejsce pracy: Warszawa

Specjalista ds. Analizy Kosztów

Miejsce pracy: Warszawa

Stanowisko ds. Tworzenia Standardów

Miejsce pracy: Warszawa

Stanowisko ds. Analiz

Miejsce pracy: Warszawa

Specjalista ds. Obsługi Symulatora

Miejsce pracy: Warszawa

Account Manager

Miejsce pracy: Warszawa

polski
english

Komunikaty

Chwilowe problemy z systemem sprzedaży internetowej e-IC[ więcej ]
Przerwa w płatnościach mBank[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem powiadomień o rozpoczętej i zakończonej transakcji w e-IC[ więcej ]
Udostępniona sprzedaż na daty odjazdu od 11 /12.10.2014 w wybranych pociągach krajowych[ więcej ]
Wstrzymana sprzedaż w wybranych pociągach krajowych.[ więcej ]
Zwrot biletów odcinkowych[ więcej ]
Honorowanie biletów Kolei Mazowieckich w pociągach PKP Intercity[ więcej ]
Wzajemne honorowanie biletów w pociągach „PKP Intercity” S.A. i „Koleje Mazowieckie - KM”[ więcej ]
Honorowanie biletów Kolei Mazowieckich w pociągu TLK „Podlasie”[ więcej ]
Wstrzymana sprzedaż biletów na wybrane relacje międzynarodowe[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów