a a a

Zakłady terenowe

Siedziby zakładów terenowych naszej spółki:

Zakład Centralny PKP Intercity SA
ul. Chłopickiego 53
04-275 Warszawa

Zakład Północny PKP Intercity SA
Osada Kolejowa 12
81-220 Gdynia

Zakład Południowy PKP Intercity SA
Rondo Mogilskie 1
31-516 Kraków

Zakład Zachodni PKP Intercity SA
al. Niepodległości 8
61-875 Poznań

polski
english

Komunikaty

Honorowanie biletów pomiędzy „PKP Intercity” a Łódzką Koleją Aglomeracyjną[ więcej ]
Zwrot biletów jednorazowych i okresowych odcinkowych w relacji Zakopane – Kraków[ więcej ]
Utrudnienia w płatnościach w internetowym systemie sprzedaży[ więcej ]
Modernizacja linii średnicowej w Warszawie[ więcej ]
Zwroty biletów okresowych[ więcej ]
Informacja dotycząca biletów okresowych[ więcej ]
Czasowe zmiany organizacji ruchu - Warszawa Gdańska[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem sprzedaży internetowej e-IC[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem powiadomień o rozpoczętej i zakończonej transakcji w e-IC[ więcej ]
Udostępniona sprzedaż na daty odjazdu od 11 /12.10.2014 w wybranych pociągach krajowych[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów