a a a

Infolinia PKP Intercity

KONTAKT TELEFONICZNY Z INFOLINIĄ PKP INTERCITY

Infolinia PKP Intercity informuje Pasażerów:

- o wszystkich połączeniach realizowanych przez spółkę,

- o połączeniach innych przewoźników w przypadku, gdy Podróżny odbywa częściowo podróż pociągiem PKP Intercity (przesiadka na pociąg lub z pociągu innego przewoźnika).

Informacje o pozostałych połączeniach dostępne są: w kasach prowadzących odprawę na te połączenia oraz na stronie www.rozklad-pkp.pl, w infoliniach pozostałych przewoźników.
 

DLA ABONENTÓW SIECI STACJONARNYCH I KOMÓRKOWYCH:

19 757

Opłata za minutę połączenia:

- w sieci TK Telekom Sp. z o.o. wynosi 1,29 zł brutto,
- u pozostałych operatorów - wg ich cennika


DLA ABONENTÓW SIECI ZAGRANICZNYCH:

+48 22 39 19 757

Numer dostępny jest całodobowo dla połączeń zagranicznych stacjonarnych i komórkowych sieci telekomunikacyjnych (w tym dla połączeń realizowanych na terenie kraju z zagranicznych sieci telekomunikacyjnych).

KONTAKT PRZEZ E-MAIL

Pracownicy Informacji Kolejowej odpowiedzą także na Państwa pytania wysłane na adres:

Usługę dostarcza PKP Intercity SA

xPamiętaj o przerwie technologicznej w systemie internetowej sprzedaży w godzinach 23:30 - 1:00
polski
english

Komunikaty

Honorowanie biletów pomiędzy „PKP Intercity” a Łódzką Koleją Aglomeracyjną[ więcej ]
Zwrot biletów jednorazowych i okresowych odcinkowych w relacji Zakopane – Kraków[ więcej ]
Utrudnienia w płatnościach w internetowym systemie sprzedaży[ więcej ]
Modernizacja linii średnicowej w Warszawie[ więcej ]
Zwroty biletów okresowych[ więcej ]
Informacja dotycząca biletów okresowych[ więcej ]
Czasowe zmiany organizacji ruchu - Warszawa Gdańska[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem sprzedaży internetowej e-IC[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem powiadomień o rozpoczętej i zakończonej transakcji w e-IC[ więcej ]
Udostępniona sprzedaż na daty odjazdu od 11 /12.10.2014 w wybranych pociągach krajowych[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów