a a a

Infolinia PKP Intercity

KONTAKT TELEFONICZNY Z INFOLINIĄ PKP INTERCITY

Infolinia PKP Intercity informuje Pasażerów:

- o wszystkich połączeniach realizowanych przez spółkę,

- o połączeniach innych przewoźników w przypadku, gdy Podróżny odbywa częściowo podróż pociągiem PKP Intercity (przesiadka na pociąg lub z pociągu innego przewoźnika).

Informacje o pozostałych połączeniach dostępne są: w kasach prowadzących odprawę na te połączenia oraz na stronie www.rozklad-pkp.pl, w infoliniach pozostałych przewoźników.
 

DLA ABONENTÓW SIECI STACJONARNYCH I KOMÓRKOWYCH:

19 757

Opłata za minutę połączenia:

- w sieci TK Telekom Sp. z o.o. wynosi 1,29 zł brutto,
- u pozostałych operatorów - wg ich cennika


DLA ABONENTÓW SIECI ZAGRANICZNYCH:

+48 22 39 19 757

Numer dostępny jest całodobowo dla połączeń zagranicznych stacjonarnych i komórkowych sieci telekomunikacyjnych (w tym dla połączeń realizowanych na terenie kraju z zagranicznych sieci telekomunikacyjnych).

KONTAKT PRZEZ E-MAIL

Pracownicy Informacji Kolejowej odpowiedzą także na Państwa pytania wysłane na adres:

Usługę dostarcza PKP Intercity SA

xPamiętaj o przerwie technologicznej w systemie internetowej sprzedaży w godzinach 23:30 - 1:00
polski
english

Komunikaty

Udostępniona sprzedaż w pociągach międzynarodowych[ więcej ]
Przystanki PKP Intercity BUS relacji Krynica Morska – Malbork – Krynica Morska oraz Kraków – Ustrzyki Górne – Kraków[ więcej ]
Wzajemne honorowanie biletów w pociągach uruchamianych przez „PKP Intercity” S.A. i „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.[ więcej ]
Przystanki PKP Intercity BUS relacji Warszawa - Białystok - Warszawa[ więcej ]
Przedłużone honorowanie biletów odcinkowych[ więcej ]
Ustawa o kombatantach - zmiana wymiaru ulg przejazdowych[ więcej ]
Wstrzymana sprzedaż biletów PKP Intercity, w wybranych biletomatach na dworcu Warszawa Centralna[ więcej ]
Autobusowa komunikacja zastępcza na odcinku Zamość - Rzeszów - Zamość[ więcej ]
Informacja dotycząca fakturowania za bilety[ więcej ]
Zakończenie współpracy z firmą eCard - zwrot należności za niewykorzystane bilety na drodze reklamacji.[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów