a a a

Terminy wnoszenia skarg/reklamacji oraz zwrotu biletów

Terminy wnoszenia do PKP Intercity reklamacji, skarg i wniosków:

1) do 7 dni od daty przejazdu: reklamacje dotyczące wystawionego wezwania do zapłaty podróżnemu posiadającemu:

- uprawnienie do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, który nie okazał w pociągu dokumentu poświadczającego to uprawnienie, albo
- ważny bilet imienny (np. odcinkowy), którego nie okazał podczas przejazdu;

2) do 2 miesięcy od daty zakończenia ważności biletu(ów) wnioski o rekompensatę z tytułu opóźnienia pociągu EuroCity (EC), Express InterCity (EIC) w komunikacji krajowej;

3) do 2 miesięcy od daty przejazdu wnioski o rekompensatę z tytułu opóźnienia pociągu w komunikacji międzynarodowej;

4) do 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty: reklamacje/wnioski dotyczące wystawionych wezwań do zapłaty wystawionych w pociągu z tytułu przewozu osób lub rzeczy/zwierząt;

5) do 1 roku od daty zdarzenia: reklamacje dotyczące nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu oraz zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety.

Całkowicie lub częściowo niewykorzystany (odpowiednio poświadczony) bilet na przejazd jednorazowy lub bilet abonamentowy wraz z wydanym do niego karnetem można zwrócić w dowolnej kasie biletowej prowadzącej sprzedaż biletów danego rodzaju, w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia poświadczenia biletu/ostatniego niewykorzystanego przejazdu na bilecie abonamentowym.

Od 19 marca 2013 r. od zwracanych należności za bilet na przejazd/przewóz, potrąca się:

1)   5% tytułem odstępnego – jeżeli rezygnacji z przejazdu dokonano najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wyjazdu wskazany na bilecie,

2)   10% tytułem odstępnego – jeżeli rezygnacji z przejazdu dokonano w dniu wyjazdu, najpóźniej na 30 minut przed wskazaną na bilecie godziną odjazdu pociągu ze stacji początkowej,

3)   20% tytułem odstępnego – jeżeli rezygnacji z przejazdu dokonano później niż na 30 minut przed wskazaną na bilecie godziną odjazdu pociągu ze stacji wyjazdu podróżnego, albo u konduktora w pociągu, ale przed upływem terminu ważności biletu

Uwaga! W związku ze zmianą organizacji w kursowaniu pociągów od dnia 9 czerwca 2013 r. podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociagami uruchamianymi przez PKP Intercity, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych zakupionych do dnia 6 czerwca 2013 r. i ważnych na przejazdy w dniu 9 czerwca br. lub później bez potrącania odstępnego.

 

Prosimy także o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami zwrotu należności m.in. za częściowo lub całkowicie niewykorzystane bilety:

§ 17. Regulaminu Przewozu Osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC) 

polski
english

Komunikaty

Autobusowa komunikacja zastępcza na odcinku Zamość - Rzeszów - Zamość[ więcej ]
Wznowiona sprzedaż biletów na połączenia międzynarodowe od 26/27 kwietnia 2014r.[ więcej ]
Zmiany w tabelach opłat za bilety jednorazowe wg oferty specjalnej „BILET RELACYJNY”[ więcej ]
Wzajemne honorowanie biletów na odcinku Warszawa Wschodnia – Skierniewice („PKP Intercity” i „Koleje Mazowieckie-KM”)[ więcej ]
Informacja dotycząca fakturowania za bilety[ więcej ]
Zakończenie współpracy z firmą eCard - zwrot należności za niewykorzystane bilety na drodze reklamacji.[ więcej ]
Honorowanie miesięcznych biletów odcinkowych w pociągach EIC[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów