a a a

Przesyłki konduktorskie

Musisz pilnie wysłać paczkę do innego miasta i nie chcesz przepłacić? Nic prostszego! Za jedyne 30 złotych brutto, szybko i niezawodnie przewieziemy ją do stacji przeznaczenia.

Dziś nadanie - dziś odbiór. „PKP Intercity” przewozi przesyłki konduktorskie na wyznaczonych odcinkach, bez przeładunku na stacjach pośrednich, w oznaczonych w rozkładzie jazdy pociągach.

Wykazu pociągów Spółki „PKP Intercity” S.A. w r.j. 2013/14 wyznaczonych do przewozu przesyłek konduktorskich ważnego od 1 września 2014r.

Wykazu pociągów Spółki „PKP Intercity” S.A. w r.j. 2013/14 wyznaczonych do przewozu przesyłek konduktorskich ważnego od 12 października 2014r.

W związku z remontem torów na linii Warszawa – Białystok, zawieszeniem kursowania pociągów i wprowadzeniem zastępczej komunikacji autobusowej, od dnia 12 października 2014r. na ww. odcinku wstrzymany został przewóz przesyłek konduktorskich.

Za utrudnienia przepraszamy. 

Aby nadać przesyłkę, wystarczy:

1/ przygotować paczkę do 10 kg i w wymiarach do 20x40x50 cm, a jeżeli jest to rulon - do 150 cm x 20 cm,

2/ oznaczyć paczkę imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy oraz adresem (telefonem) - odpowiednio nadawcy i odbiorcy oraz nazwą stacji nadania i odbioru, a ponadto wpisać określenie zawartości i wartości rzeczy znajdującej się w przesyłce,

3/ przesyłkę można nadać bezpośrednio u kierownika pociągu lub w punkcie przyjęcia przesyłek konduktorskich (na wybranych  dworcach kolejowych, za dodatkową opłatą 11 zł). Można również zlecić odebranie przesyłki z pociągu przez pracownika stacjonarnego punktu przesyłek konduktorskich za dodatkową opłatą 11 zł (usługa tylko na wybranych dworcach).

Opłata za przewóz przesyłki konduktorskiej wynosi - niezależnie od odległości - 30 zł.
Opłata za przewóz przesyłki ponadgabarytowej - niezależnie od odległości - 60 zł. 

Kierownik pociągu lub konduktor może odmówić przyjęcia przesyłki, jeśli nadawca nie posiada odliczonej należności.

Z przewozu są wyłączone:

  • rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić krzywdę osobom lub mieniu,
  • żywe zwierzęta,
  • pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, rzeczy szczególnie cenne, przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną,
  • broń palna,
  • zwłoki lub szczątki zwłok ludzkich,
  • rzeczy, których przewóz jest dozwolony na szczególnych warunkach - bez zachowania tych warunków,
  • rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.

UWAGA!

- Wartość przesyłki konduktorskiej nie może przekroczyć 1200 zł.
- W miarę możliwości mogą być przyjmowane do przewozu przesyłki o większych wymiarach o masie nie przekraczającej 20 kg, jeżeli w danym pociągu liczba przesyłek jest niewielka i w przedziale konduktorskim jest miejsce na przewiezienie takiej przesyłki. W takim przypadku pobiera się podwójną należność.
- Przesyłka musi być przekazana w opakowaniu umożliwiającym jej prawidłowy przewóz oraz wydanie bez ubytków i uszkodzeń.

- W przypadku niedotrzymania ww. warunków - pracownik może odmówić przyjęcia przesyłki do przewozu.


 Zasady przewozu przesyłek konduktorskich w pociągach Spółki PKP Intercity

Podstawa prawna:

 Wyciąg z Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC)
 Wyciąg z Taryfy Przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC)

 Wyciąg z Cennika usług przewozowych Spółki PKP Intercity zawierającego tabelę opłat za przewóz rzeczy, zwierząt i przesyłek


Adresy stacjonarnych punktów przesyłek konduktorskich:

Dworzec Warszawa Centralna (czynne codziennie, godz. 7:00-18:30, 19:00-6:30, przerwy: 10:00-10:15, 14:00-14:30)
Al. Jerozolimskie 54
00-024 Warszawa
tel.: 22 47 45 019

Dworzec Warszawa Wschodnia (czynne codziennie, godz. 7:00-18:30, 19:00-6:30, przerwy: 10:00-10:15, 13:30-14:00)
ul. Kijowska 20
03-743 Warszawa
tel.: 22 47 38 011

Dworzec Szczecin Główny (od poniedziałku do soboty, czynny 7:00-14:45) 
Peron nr 1
ul. Kolumba 1
70-035 Szczecin
tel.: 91 47 11 394

Dworzec Lublin (punkt znajduje się w kasie dopłat, czynny całodobowo)
Pl. Dworcowy 1
20-408 Lublin
tel.: (81) 47 21 275

Dworzec Gdynia Główna (okienko 02 w holu dworca, czynne 8:00-18:00)
Pl. Konstytucji 1
81-354 Gdynia
tel.: 697 044 687


...z tej usługi korzystają nawet firmy kurierskie!

polski
english

Komunikaty

UWAGA: zmiany w kursowaniu wybranych połączeń PKP Intercity do/z Trójmiasta i Kołobrzegu[ więcej ]
Honorowanie biletów pomiędzy „PKP Intercity” a Łódzką Koleją Aglomeracyjną[ więcej ]
Zwrot biletów jednorazowych i okresowych odcinkowych w relacji Zakopane – Kraków[ więcej ]
Utrudnienia w płatnościach w internetowym systemie sprzedaży[ więcej ]
Modernizacja linii średnicowej w Warszawie[ więcej ]
Zwroty biletów okresowych[ więcej ]
Informacja dotycząca biletów okresowych[ więcej ]
Czasowe zmiany organizacji ruchu - Warszawa Gdańska[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem sprzedaży internetowej e-IC[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem powiadomień o rozpoczętej i zakończonej transakcji w e-IC[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów