a a a

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna lub o ograniczonej sprawności ruchowej - to w rozumieniu przepisów każda osoba, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z transportu na skutek jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej) lub niepełnosprawności umysłowej, upośledzenia lub każdej innej przyczyny niesprawności, lub osoba która ukończyła 70 lat.

Na stacjach, na których obecny jest personel, osobom niepełnosprawnym zapewniana jest nieodpłatnie pomoc w zakresie wsiadania i wysiadania z pociągu lub przesiadania się do pociągu skomunikowanego. Aby zagwarantować pomoc, o potrzebie jej udzielenia prosimy poinformować nas co najmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem podróży.

W sprawach organizowania pomocy w podróży pociągami spółki PKP Intercity, prosimy o kontakt:

- telefoniczny w dni robocze w godz. 8:00 - 15:00 (dla podróżujących w komunikacji krajowej):

Zakład „PKP Intercity” S.A. w Poznaniu tel. 61 63 32 217 al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań
Zakład „PKP Intercity” S.A. w Warszawie tel. 22 47 31 611 ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa
Zakład „PKP Intercity” S.A. w Gdyni tel. 58 72 12 063 ul. Osada Kolejowa 12, 81-220 Gdynia
Zakład „PKP Intercity” S.A. w Krakowie tel. 12 39 33 281 Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków

Całodobowo: 

- telefonicznie z Infolinią PKP Intercity – 19 757

- za pomocą pomocniczego formularza zgłoszeniowego (Wypełnij)

Podczas zgłaszania przejazdu należy podać:

 • datę podróży,
 • relację (stacja wyjazdu, stacja przyjazdu, stacja przesiadania się) z określeniem, na jakiej stacji potrzebna jest pomoc,
 • godzinę odjazdu/przyjazdu,
 • tel kontaktowy,
 • nr wagonu i nr miejsca (w przypadku pociagu/wagonu z rezerwacją miejsc),
 • rodzaj niepełnosprawności,
 • czy podróż odbywa się z osobą towarzyszącą/opiekunem; psem przewodnikiem/asystującym,
 • jaki bagaż podróżny zabiera ze sobą,
 • dodatkowe informacje (np. miejsce spotkania).

Osoby:

 • o widocznej niepełnosprawności ruchowej, w tym poruszające się na wózku inwalidzkim,odbywające przejazd z lub bez osoby towarzyszącej,
 • niewidome, podróżujące bez przewodnika lub z psem przewodnikiem,
 • osoby które ukończyły 70 lat,

które nie posiadają ważnych dokumentów przewozu (biletu na przejazd), nie muszą zgłaszać się do konduktora w celu ich nabycia. Bilety kupują oni podczas kontroli dokumentów przewozu, nie płacąc za wydanie biletu w pociągu, o ile okażą stosowny dokument stwierdzający niepełnosprawność/wiek.

Pomoc na dworcach:

Pomoc w poruszaniu się po dworcach* osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej oferuje również spółka PKP SA. Zgłoszenia przyjmowane są pod całodobowym numerem telefonu 22 474 13 13 lub adresem e-mail: cbdk@pkp.pl

Podczas kontaktu należy podać: 1/ numer kontaktowy do osoby, dla której będzie świadczona pomoc, 2/ trasę, którą musi przebyć osoba niepełnosprawna, tj. miejsce spotkania i punkt docelowy, 3/ czas i miejsce spotkania z pracownikami dworca, czas odjazdu pociągu, miejsce docelowe podróży oraz inne niezbędne dane.

* - Pomoc dotyczy dworców: Olsztyn Gł., Gorzów Wlkp., Ostrów Wlkp., Bydgoszcz Gł., Gdańsk, Gdynia Gł., Malbork, Elbląg, Katowice, Częstochowa Osobowa, Bielsko - Biała, Kraków Gł., Kielce, Poznań Gł., Warszawa Wileńska, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia, Białystok, Lublin, Łódź Kaliska, Radom, Wrocław Gł., Szczecin Gł. Pomoc ta jest świadczona przez pracowników ochrony dworca.

Bilety i rezerwacje

Zakupu biletu i rezerwacji miejsca można dokonać przez Internet lub w punktach odprawy - kasach i centrach obsługi klienta.

Przypominamy, że opłaty za wydanie biletu w pociągu nie pobiera się od osób:
a) niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej - pod warunkiem okazania konduktorowi, podczas zakupu biletu, dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność. Z obowiązku tego zwolnione są osoby z widoczną nieprawnością fizyczną (stałą lub czasową);
b) które ukończyły 70 lat - pod warunkiem okazania dokumentu stwierdzającego wiek;
c) rozpoczynających przejazd w czasie, kiedy kasa biletowa jest nieczynna lub ze stacji, na której nie ma klasy biletowej,
d) posiadających:
- wydane przez punkt odprawy "Potwierdzenie o zgłoszeniu braku ważnego biletu na przejazd",
- bilet z adnotacją "Dalej w pociągu PKP IC" wydany przez punkt odprawy albo przez konduktora w innym pociągu spółki PKP Intercity,
- bilet z adnotacją "Zmiana przewoźnika", wystawiony w pociągu innego przewoźnika (bez opłaty za jego wydanie), w sytuacji, gdy rozkładowy czas na przesiadkę nie przekracza 30 min.

Aby zobaczyć tabelę ulg ustawowych (w tym ulg dla niepełnosprawnych) kliknij TUTAJ

polski
english

Komunikaty

Przerwa w płatnościach banku Millenium[ więcej ]
Przerwa w płatnościach Przelewy24 w systemie e-IC[ więcej ]
Zablokowana sprzedaż w poc. międzynarodowych od 31.08.2014/01.09.2014[ więcej ]
Przystanki PKP Intercity BUS relacji Krynica Morska – Malbork – Krynica Morska oraz Kraków – Ustrzyki Górne – Kraków[ więcej ]
Wzajemne honorowanie biletów w pociągach uruchamianych przez „PKP Intercity” S.A. i „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.[ więcej ]
Przystanki PKP Intercity BUS relacji Warszawa - Białystok - Warszawa[ więcej ]
Przedłużone honorowanie biletów odcinkowych[ więcej ]
Udostępniona sprzedaż w pociągach międzynarodowych[ więcej ]
Ustawa o kombatantach - zmiana wymiaru ulg przejazdowych[ więcej ]
Udostępniona sprzedaż w pociągach międzynarodowych od 14/15.06.2014r.[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów