a a a

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna lub o ograniczonej sprawności ruchowej - to w rozumieniu przepisów każda osoba, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z transportu na skutek jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej) lub niepełnosprawności umysłowej, upośledzenia lub każdej innej przyczyny niesprawności, lub osoba która ukończyła 70 lat.

Na stacjach, na których obecny jest personel, osobom niepełnosprawnym zapewniana jest nieodpłatnie pomoc w zakresie wsiadania i wysiadania z pociągu lub przesiadania się do pociągu skomunikowanego. Aby zagwarantować pomoc, o potrzebie jej udzielenia prosimy poinformować nas co najmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem podróży.

W sprawach organizowania pomocy w podróży pociągami spółki PKP Intercity, prosimy o kontakt:

Całodobowo: 

- telefonicznie z Infolinią PKP Intercity – 19 757

- telefonicznie (dla połączeń realizowanych z zagranicznych sieci telekomunikacyjnych) - +48 22 3919757

- za pomocą pomocniczego formularza zgłoszeniowego (Wypełnij)

Podczas zgłaszania przejazdu należy podać:

 • datę podróży,
 • relację (stacja wyjazdu, stacja przyjazdu, stacja przesiadania się) z określeniem, na jakiej stacji potrzebna jest pomoc,
 • godzinę odjazdu/przyjazdu,
 • tel kontaktowy,
 • nr wagonu i nr miejsca (w przypadku pociagu/wagonu z rezerwacją miejsc),
 • rodzaj niepełnosprawności,
 • czy podróż odbywa się z osobą towarzyszącą/opiekunem; psem przewodnikiem/asystującym,
 • jaki bagaż podróżny zabiera ze sobą,
 • dodatkowe informacje (np. miejsce spotkania).

Osoby:

 • o widocznej niepełnosprawności ruchowej, w tym poruszające się na wózku inwalidzkim,odbywające przejazd z lub bez osoby towarzyszącej,
 • niewidome, podróżujące bez przewodnika lub z psem przewodnikiem,
 • osoby które ukończyły 70 lat,

które nie posiadają ważnych dokumentów przewozu (biletu na przejazd), nie muszą zgłaszać się do konduktora w celu ich nabycia. Bilety kupują oni podczas kontroli dokumentów przewozu, nie płacąc za wydanie biletu w pociągu, o ile okażą stosowny dokument stwierdzający niepełnosprawność/wiek.

Pomoc na dworcach:

Pomoc w poruszaniu się po dworcach* osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej oferuje również spółka PKP SA. Zgłoszenia przyjmowane są pod całodobowym numerem telefonu 22 474 13 13 lub adresem e-mail: cbdk@pkp.pl

Podczas kontaktu należy podać: 1/ numer kontaktowy do osoby, dla której będzie świadczona pomoc, 2/ trasę, którą musi przebyć osoba niepełnosprawna, tj. miejsce spotkania i punkt docelowy, 3/ czas i miejsce spotkania z pracownikami dworca, czas odjazdu pociągu, miejsce docelowe podróży oraz inne niezbędne dane.

* - Pomoc dotyczy dworców: Olsztyn Gł., Gorzów Wlkp., Ostrów Wlkp., Bydgoszcz Gł., Gdańsk, Gdynia Gł., Malbork, Elbląg, Katowice, Częstochowa Osobowa, Bielsko - Biała, Kraków Gł., Kielce, Poznań Gł., Warszawa Wileńska, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia, Białystok, Lublin, Łódź Kaliska, Radom, Wrocław Gł., Szczecin Gł. Pomoc ta jest świadczona przez pracowników ochrony dworca.

Bilety i rezerwacje

Zakupu biletu i rezerwacji miejsca można dokonać przez Internet lub w punktach odprawy - kasach i centrach obsługi klienta.

Przypominamy, że opłaty za wydanie biletu w pociągu nie pobiera się od osób:
a) niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej - pod warunkiem okazania konduktorowi, podczas zakupu biletu, dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność. Z obowiązku tego zwolnione są osoby z widoczną nieprawnością fizyczną (stałą lub czasową);
b) które ukończyły 70 lat - pod warunkiem okazania dokumentu stwierdzającego wiek;
c) rozpoczynających przejazd w czasie, kiedy kasa biletowa jest nieczynna lub ze stacji, na której nie ma klasy biletowej,
d) posiadających:
- wydane przez punkt odprawy "Potwierdzenie o zgłoszeniu braku ważnego biletu na przejazd",
- bilet z adnotacją "Dalej w pociągu PKP IC" wydany przez punkt odprawy albo przez konduktora w innym pociągu spółki PKP Intercity,
- bilet z adnotacją "Zmiana przewoźnika", wystawiony w pociągu innego przewoźnika (bez opłaty za jego wydanie), w sytuacji, gdy rozkładowy czas na przesiadkę nie przekracza 30 min.

Aby zobaczyć tabelę ulg ustawowych (w tym ulg dla niepełnosprawnych) kliknij TUTAJ

W pociągach TLK i EIC w wagonach z miejscami do siedzenia klasy 2, w zależności od rodzaju wagonów znajdujących się w składzie pociągu, rezerwuje się miejsce dla osób niepełnosprawnych:

a) jeden przedział w wagonie, w każdej relacji – w pociągach zestawionych z wagonów z przedziałami,

b) 6 miejsc – w pociągach zestawionych z wagonów bezprzedziałowych i w pociągach zestawionych z elektrycznych zespołów trakcyjnych, najbliżej drzwi wejściowych.

Miejsca wydzielone dla osób niepełnosprawnych, nie są tożsame z miejscami przystosowanymi do przejazdu osób na wózkach/o ograniczonej mobilności. Tego typu udogodnienia oferowane są w wybranych pociągach PKP IC.

Osoby niepełnosprawne lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zamierzające skorzystać  z ww. miejsc, fakt ten powinny zgłosić przed nabyciem biletu na przejazd


polski
english

Komunikaty

UWAGA: zmiany w kursowaniu wybranych połączeń PKP Intercity do/z Trójmiasta i Kołobrzegu[ więcej ]
Honorowanie biletów pomiędzy „PKP Intercity” a Łódzką Koleją Aglomeracyjną[ więcej ]
Zwrot biletów jednorazowych i okresowych odcinkowych w relacji Zakopane – Kraków[ więcej ]
Utrudnienia w płatnościach w internetowym systemie sprzedaży[ więcej ]
Modernizacja linii średnicowej w Warszawie[ więcej ]
Zwroty biletów okresowych[ więcej ]
Informacja dotycząca biletów okresowych[ więcej ]
Czasowe zmiany organizacji ruchu - Warszawa Gdańska[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem sprzedaży internetowej e-IC[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem powiadomień o rozpoczętej i zakończonej transakcji w e-IC[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów