a a a

Opłaty dodatkowe

Nazwa opłaty Kwota 
z VAT 
(PLN)

1. Opłata za wydanie biletu w pociągu

10,00
2. Bilet dodatkowy z opłatą serwisową (§8 TP-IC) za korzystanie w pociągu EIC z miejsca
    do siedzenia w przedziale menedżerskim


*) posłowie i senatorowie, posiadacze biletów sieciowych albo innych dokumentów poświadczających uprawnienie do bezpłatnych przejazdów, mogą odbywać przejazdy w przedziałach menedżerskich na zasadach określonych w TP-IC

 

99,00

3. Opłaty za bilety dodatkowe na miejsca sypialne i do leżenia (§ 7 TP-IC)

1) za jedno miejsce:

a) w wagonie sypialnym:
- w przedziale jednomiejscowym (kategorii Single)

- w przedziale dwumiejscowym (kategorii Double)

- w przedziale trzymiejscowym (kategorii Touriste)

b) w wagonie z miejscami do leżenia - z pościelą 
- w przedziale czteromiejscowym (kategorii Bc-4)

- w przedziale sześciomiejscowym (kategorii Bc-6)

2) opłata specjalna*) za jedno miejsce w przedziale sześciomiejscowym (Bc-6) - w wagonie z miejscami do leżenia - z pościelą:

3) za jedno miejsce w przedziale sześciomiejscowym (Bc-6) - w wagonie z miejscami do leżenia, bez pościeli - TANIA KUSZETKA


*) opłatę specjalną stosuje się wyłącznie przy odprawie podróżnych indywidualnych w wieku:
- do ukończenia 26 roku życia
- powyżej 60 lat


 

273,00

141,50

 81,00

 

63,00

53,00

40,00

33,00

polski
english

Komunikaty

Udostępniona sprzedaż w pociągach międzynarodowych[ więcej ]
Przystanki PKP Intercity BUS relacji Krynica Morska – Malbork – Krynica Morska oraz Kraków – Ustrzyki Górne – Kraków[ więcej ]
Wzajemne honorowanie biletów w pociągach uruchamianych przez „PKP Intercity” S.A. i „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.[ więcej ]
Przystanki PKP Intercity BUS relacji Warszawa - Białystok - Warszawa[ więcej ]
Przedłużone honorowanie biletów odcinkowych[ więcej ]
Ustawa o kombatantach - zmiana wymiaru ulg przejazdowych[ więcej ]
Wstrzymana sprzedaż biletów PKP Intercity, w wybranych biletomatach na dworcu Warszawa Centralna[ więcej ]
Autobusowa komunikacja zastępcza na odcinku Zamość - Rzeszów - Zamość[ więcej ]
Informacja dotycząca fakturowania za bilety[ więcej ]
Zakończenie współpracy z firmą eCard - zwrot należności za niewykorzystane bilety na drodze reklamacji.[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów