a a a

Opłaty dodatkowe

Nazwa opłaty Kwota 
z VAT 
(PLN)

1. Opłata za wydanie biletu w pociągu

10,00
2. Bilet dodatkowy z opłatą serwisową (§8 TP-IC) za korzystanie w pociągu EIC z miejsca
    do siedzenia w przedziale menedżerskim


*) posłowie i senatorowie, posiadacze biletów sieciowych albo innych dokumentów poświadczających uprawnienie do bezpłatnych przejazdów, mogą odbywać przejazdy w przedziałach menedżerskich na zasadach określonych w TP-IC

 

99,00

3. Opłaty za bilety dodatkowe na miejsca sypialne i do leżenia (§ 7 TP-IC)

1) za jedno miejsce:

a) w wagonie sypialnym:
- w przedziale jednomiejscowym (kategorii Single)

- w przedziale dwumiejscowym (kategorii Double)

- w przedziale trzymiejscowym (kategorii Touriste)

b) w wagonie z miejscami do leżenia - z pościelą 
- w przedziale czteromiejscowym (kategorii Bc-4)

- w przedziale sześciomiejscowym (kategorii Bc-6)

2) opłata specjalna*) za jedno miejsce w przedziale sześciomiejscowym (Bc-6) - w wagonie z miejscami do leżenia - z pościelą:

3) za jedno miejsce w przedziale sześciomiejscowym (Bc-6) - w wagonie z miejscami do leżenia, bez pościeli - TANIA KUSZETKA


*) opłatę specjalną stosuje się wyłącznie przy odprawie podróżnych indywidualnych w wieku:
- do ukończenia 26 roku życia
- powyżej 60 lat


 

273,00

141,50

 81,00

 

63,00

53,00

40,00

33,00

polski
english

Komunikaty

Honorowanie biletów pomiędzy „PKP Intercity” a Łódzką Koleją Aglomeracyjną[ więcej ]
Zwrot biletów jednorazowych i okresowych odcinkowych w relacji Zakopane – Kraków[ więcej ]
Utrudnienia w płatnościach w internetowym systemie sprzedaży[ więcej ]
Modernizacja linii średnicowej w Warszawie[ więcej ]
Zwroty biletów okresowych[ więcej ]
Informacja dotycząca biletów okresowych[ więcej ]
Czasowe zmiany organizacji ruchu - Warszawa Gdańska[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem sprzedaży internetowej e-IC[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem powiadomień o rozpoczętej i zakończonej transakcji w e-IC[ więcej ]
Udostępniona sprzedaż na daty odjazdu od 11 /12.10.2014 w wybranych pociągach krajowych[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów