a a a

Taryfa Przewozowa

Aktualnie obowiązująca (od 15.09.2014 r.):

Taryfa Przewozowa PKP Intercity SA (TP-IC) ze zmianą nr 7

Obwieszczenie Zarządu

Obowiązująca (od 18.05.2014 r.):

Taryfa Przewozowa PKP Intercity SA (TP-IC) ze zmianą nr 6

Obwieszczenie Zarządu

Załącznik do Obwieszczenia Zarządu

Poprzednio obowiązująca (od 01.01.2014 r.)

Taryfa Przewozowa PKP Intercity SA (TP-IC) ze zmianą nr 5 

Obwieszczenie Zarządu

Załącznik do Obwieszczenia Zarządu

Poprzednio obowiązująca (od 6.12.2013 r.):

Taryfa Przewozowa PKP Intercity SA (TP-IC) ze zmianą nr 4

Obwieszczenie Zarządu

Załącznik do Obwieszczenia Zarządu

Poprzednio obowiązująca (od 21.06.2013 r.):

Taryfa Przewozowa PKP Intercity SA (TP-IC) ze zmianą nr 3

Obwieszczenie Zarządu

Załącznik do Obwieszczenia Zarządu

Poprzednio obowiązująca (od 29.04.2013 r.):

Taryfa Przewozowa PKP Intercity SA (TP-IC) ze zmianą nr 2

Obwieszczenie Zarządu

Załącznik do Obwieszczenia Zarządu

Poprzednio obowiązujące (od 29.03.2013 r.):

Taryfa Przewozowa PKP Intercity SA (TP-IC) ze zmianą nr 1

Obwieszczenie Zarządu

Poprzednio obowiązujące (od 19.03.2013 r.):

Taryfa Przewozowa PKP Intercity SA (TP-IC)

Obwieszczenie Zarządu

Poprzednio obowiązujące (od 1.01.2013 r.):

Taryfa Przewozowa PKP Intercity SA (TP-IC) ze zmianą nr 4

Obwieszczenie Zarządu

Załącznik do Obwieszczenia Zarządu

Poprzednio obowiązujące (do 31.12.2012 r.):

Taryfa Przewozowa PKP Intercity SA (TP-IC) ze zmianą nr 3

Obwieszczenie Zarządu

Załącznik do Obwieszczenia Zarządu

Poprzednio obowiązujące (do 08.12.2012 r.):

Taryfa Przewozowa PKP Intercity SA (TP-IC) ze zmianą nr 2

Obwieszczenie Zarządu

Załącznik do Obwieszczenia Zarządu

Podmiot udostępniający: "PKP Intercity" Spółka Akcyjna
Wprowadzone: 2011-05-04
Zmienione: 2014-10-16 Hubert Kuliński
polski
english

Komunikaty

UWAGA: zmiany w kursowaniu wybranych połączeń PKP Intercity do/z Trójmiasta i Kołobrzegu[ więcej ]
Honorowanie biletów pomiędzy „PKP Intercity” a Łódzką Koleją Aglomeracyjną[ więcej ]
Zwrot biletów jednorazowych i okresowych odcinkowych w relacji Zakopane – Kraków[ więcej ]
Utrudnienia w płatnościach w internetowym systemie sprzedaży[ więcej ]
Modernizacja linii średnicowej w Warszawie[ więcej ]
Zwroty biletów okresowych[ więcej ]
Informacja dotycząca biletów okresowych[ więcej ]
Czasowe zmiany organizacji ruchu - Warszawa Gdańska[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem sprzedaży internetowej e-IC[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem powiadomień o rozpoczętej i zakończonej transakcji w e-IC[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów