a a a

Reklamacje, skargi i zwroty biletów

Gdzie złożyć wniosek reklamacyjny

W tym dziale dowiesz się gdzie możesz zgłosić reklamację lub skargę.

Podstawowe informacje na temat rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków

W tym miejscu dowiesz się wszystkiego na temat rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków.

Terminy wnoszenia skarg, reklamacji oraz wniosków o zwrot za bilet

Sprawdź zebrane w jednym miejscu terminy wynikające z obowiązujących przepisów.

polski
english

Komunikaty

Wstrzymana sprzedaż we wszystkich pociągach krajowych.[ więcej ]
Zwrot biletów odcinkowych[ więcej ]
Honorowanie biletów Kolei Mazowieckich w pociągach PKP Intercity[ więcej ]
Wzajemne honorowanie biletów w pociągach „PKP Intercity” S.A. i „Koleje Mazowieckie - KM”[ więcej ]
Honorowanie biletów Kolei Mazowieckich w pociągu TLK „Podlasie”[ więcej ]
Wstrzymana sprzedaż biletów na wybrane relacje międzynarodowe[ więcej ]
Udostępniona sprzedaż w pociągach międzynarodowych[ więcej ]
Wzajemne honorowanie biletów w pociągach uruchamianych przez „PKP Intercity” S.A. i „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.[ więcej ]
Przystanki PKP Intercity BUS relacji Warszawa - Białystok - Warszawa[ więcej ]
Przedłużone honorowanie biletów odcinkowych[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów