a a a

Reklamacje, skargi i zwroty biletów

Gdzie złożyć wniosek reklamacyjny

W tym dziale dowiesz się gdzie możesz zgłosić reklamację lub skargę.

Podstawowe informacje na temat rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków

W tym miejscu dowiesz się wszystkiego na temat rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków.

Terminy wnoszenia skarg, reklamacji oraz wniosków o zwrot za bilet

Sprawdź zebrane w jednym miejscu terminy wynikające z obowiązujących przepisów.

polski
english

Komunikaty

UWAGA: zmiany w kursowaniu wybranych połączeń PKP Intercity do/z Trójmiasta i Kołobrzegu[ więcej ]
Honorowanie biletów pomiędzy „PKP Intercity” a Łódzką Koleją Aglomeracyjną[ więcej ]
Zwrot biletów jednorazowych i okresowych odcinkowych w relacji Zakopane – Kraków[ więcej ]
Utrudnienia w płatnościach w internetowym systemie sprzedaży[ więcej ]
Modernizacja linii średnicowej w Warszawie[ więcej ]
Zwroty biletów okresowych[ więcej ]
Informacja dotycząca biletów okresowych[ więcej ]
Czasowe zmiany organizacji ruchu - Warszawa Gdańska[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem sprzedaży internetowej e-IC[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem powiadomień o rozpoczętej i zakończonej transakcji w e-IC[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów