a a a

Reklamacje, skargi i zwroty biletów

Gdzie złożyć wniosek reklamacyjny

W tym dziale dowiesz się gdzie możesz zgłosić reklamację lub skargę.

Podstawowe informacje na temat rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków

W tym miejscu dowiesz się wszystkiego na temat rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków.

Terminy wnoszenia skarg, reklamacji oraz wniosków o zwrot za bilet

Sprawdź zebrane w jednym miejscu terminy wynikające z obowiązujących przepisów.

polski
english

Komunikaty

Udostępniona sprzedaż w pociągach międzynarodowych[ więcej ]
Przystanki PKP Intercity BUS relacji Krynica Morska – Malbork – Krynica Morska oraz Kraków – Ustrzyki Górne – Kraków[ więcej ]
Wzajemne honorowanie biletów w pociągach uruchamianych przez „PKP Intercity” S.A. i „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.[ więcej ]
Przystanki PKP Intercity BUS relacji Warszawa - Białystok - Warszawa[ więcej ]
Przedłużone honorowanie biletów odcinkowych[ więcej ]
Ustawa o kombatantach - zmiana wymiaru ulg przejazdowych[ więcej ]
Wstrzymana sprzedaż biletów PKP Intercity, w wybranych biletomatach na dworcu Warszawa Centralna[ więcej ]
Autobusowa komunikacja zastępcza na odcinku Zamość - Rzeszów - Zamość[ więcej ]
Informacja dotycząca fakturowania za bilety[ więcej ]
Zakończenie współpracy z firmą eCard - zwrot należności za niewykorzystane bilety na drodze reklamacji.[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów