a a a

Reklamacje, skargi i zwroty biletów

Gdzie złożyć wniosek reklamacyjny

W tym dziale dowiesz się gdzie możesz zgłosić reklamację lub skargę.

Podstawowe informacje na temat rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków

W tym miejscu dowiesz się wszystkiego na temat rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków.

Terminy wnoszenia skarg, reklamacji oraz wniosków o zwrot za bilet

Sprawdź zebrane w jednym miejscu terminy wynikające z obowiązujących przepisów.

polski
english

Komunikaty

Chwilowe problemy z systemem sprzedaży internetowej e-IC[ więcej ]
Przerwa w płatnościach mBank[ więcej ]
Chwilowe problemy z systemem powiadomień o rozpoczętej i zakończonej transakcji w e-IC[ więcej ]
Udostępniona sprzedaż na daty odjazdu od 11 /12.10.2014 w wybranych pociągach krajowych[ więcej ]
Wstrzymana sprzedaż w wybranych pociągach krajowych.[ więcej ]
Zwrot biletów odcinkowych[ więcej ]
Honorowanie biletów Kolei Mazowieckich w pociągach PKP Intercity[ więcej ]
Wzajemne honorowanie biletów w pociągach „PKP Intercity” S.A. i „Koleje Mazowieckie - KM”[ więcej ]
Honorowanie biletów Kolei Mazowieckich w pociągu TLK „Podlasie”[ więcej ]
Wstrzymana sprzedaż biletów na wybrane relacje międzynarodowe[ więcej ]
Przejdź do pełnej listy komunikatów